Verenigingen & Stichtingen
 

Toernooi kampioen

In een doodstille toernooi arena werd een bloedstollende wedstrijd gespeeld tussen Theo en Leny. Theo kwam via een weifelende start toch los van Leny en was op weg om zijn gemiddelde te halen, en dus dit jaar met de gouden oliebol naar huis te gaan, toen op de valreep Leny genadeloos met en serie zoals alleen een kampioen het betaamd en volgens in mijn ogen allermooist allerlaatste punt van het hele toernooi Theo het nakijken gaf. Er werd sportief de handen geschud tussen de titanen en Leny kreeg de gouden oliebol uitgereikt en de eeuwige roem van dit geweldige toernooi.

We kijken nu al weer uit naar 2012.

Dames Vrije Klasse A Klasse B Klasse
1 Leny Eeltsje B Theo Bouma Kees Verburg
2 Jantine Jan Eelze Kling H. de Bode
3 Ypie Domien Flapper S. Couperus Germen H.
4 Romelia Jacob Jelsma D. Holwerda Richard P.

De uitslagen 2011.

En natuurlijk rest ons nog de uitslagen van het toernooi bekend te maken.

Oliebollen biljarttoernooi 2011

vrijdag 30 december

donderdag 29 december

Speelschema woensdag 28 december.

Indeling.

Reglementen Koudumer Oliebollen Biljarttoernooi

01   Er wordt gespeeld volgens de officiële Koudumer Biljart- regels.

02   De Biljartvorm, die er gespeeld wordt heet Libre.

03   Er wordt gespeeld in 4 verschillende klassen.
-A Poule ( vanaf 19 carambole’s en hoger )
-B Poule ( tot 19 carambole’s )
-Dames Klasse ( 4 poule’s van 3 )
-Vrije Klasse ( na 1e wedstrijd een gemiddelde )
In elke klasse zijn schitterende prijzen te winnen.

04   Elke wedstrijd duurt maximaal 25 minuten tot een maximum van 20 beurten. Bij het behalen van het gespeelde gemiddelde in de A Poule, B Poule en de Dames Klasse binnen de 20 beurten en de tijd is nog niet verstreken, dient de tegenstander af te stoten. Wanneer dit niet het geval is, volgt de gelijkmakende beurt. Geen afstoot. In de vrije klasse geldt precies hetzelfde. Tijd verstreken en geen 20 beurten tegenstander gelijkmakende beurt, dus geen afstoot. Bij 20 beurten binnen de gestelde tijd tegenstander wel afstoot.

05   In de vrije klasse wordt de 1e partij zonder gemiddelde gespeeld, daarna wordt er een gemiddelde bepaald wat het hele toernooi gespeeld moet worden. Binnen de gestelde tijd en 20 beurten gespeeld, dat is jouw gemiddelde voor het hele toernooi. Tijd verstreken en nog geen 20 beurten wordt het gemiddelde omgerekend naar 20 beurten. Het minimum gemiddelde wat gespeeld wordt is 6 carambole’s.

06   Bij een gelijke eindstand zal er een barrage plaatsvinden. Elke speler mag nog 3 maal stoten. Degene met de meeste carambole’s wint de wedstrijd. Nog gelijk, dan wint degene die de eerstvolgende carambole maakt. Een gelijkmakende beurt is niet aan de orde.

07   Er kan niet afgeweken worden van het wedstrijdschema.

08   Een teller en een scheidsrechter is bij elke wedstrijd aanwezig en dit wordt verzorgd door de organisatie. De scheidsrechter heeft altijd het laatste woord. Discussie is niet mogelijk. Diskwalificatie van het toernooi kan het gevolg zijn.

09   Iedere deelnemer aan het toernooi speelt sowieso 2 wedstrijden en ontvangt na afloop een kleine attentie.

10   Begin van de partij. Degene, die de bal het dichtst aan de korte band ziet te geraken, mag zeggen wie er begint. De afstoot vindt dan plaats met de witte bal.

11   Mocht een biljartbal het toneel verlaten, moet er opnieuw opgezet worden. Dit geldt overigens ook wanneer de speelbal vastligt. De speler kan dan kiezen of opzetten of de carambole maken via de andere bal.

12   Wees minimaal 30 minuten voor aanvang partij aanwezig.

13   Roken is niet toegestaan. Een rookruimte is buiten aanwezig.

14   Bij overmatig alcohol gebruik kan je de toegang ontzegd worden en ben je de rest van het toernooi ook niet meer van harte welkom en diskwalificatie is het gevolg. Dit geldt uiteraard ook voor de supporters.

15   De organisatie kan voor geen enkel voorval aansprakelijk gesteld worden. Deelname is dan ook volledig op eigen risico.

16   De wedstrijdleiding heeft tijdens het toernooi het recht om het speelschema aan te passen.

17   Bij deelname aan dit toernooi verklaart een ieder akkoord te gaan met de reglementen, zoals opgesteld.

18   Omstandigheden waarin het reglement niet voorziet, beslist ten allen tijde de wedstrijdleiding.

Zijn de dames en heren er klaar voor? De organisatie is in ieder geval wel gereed met de voorbereidingen voor het komende oliebollen biljard toernooi 2011. Het strijdtoneel is net als vorig jaar in de bedrijfshallen van Decorboo Ds. L. Tinholtstraat 42 in Koudum.

Op 28-december wordt bij Muzik en Bedriuw (Radio Omrop Fryslan) tussen 09.00 en 11.00 uur aandacht besteed aan het oliebollenbiljarttoernooi. Ook willen we jullie erop attenderen dat iedereen op 28-29-30 december van harte welkom is om te komen kijken en onze deelnemers aan te moedigen.

En namens de organisatie willen we alvast iedereen het beste toewensen in 2012.

 

vrijdag 30 december

 
 

Even een korte foto impressie van dit geweldige en nu al geslaagde evenement.