Verenigingen & Stichtingen
 

Oliebol 2014.

En de winnaar van de oliebollenbokaal wordt bepaald door de beste biljarters van alle vier de klassen tegen elkaar te laten spelen, en dit jaar is dat geworden Teake Hoekema (14) uit de B-Klasse die eerst won van Japke Huijtema (12), en vervolgens won van Roel Faber (16) uit de vrije klasse.

Even uitleg betreffende de getallen die achter de namen tussen haakjes staan, dat is het aantal caramboles die ze moeten maken in 20 beurten.

Winnaars 2014.

A Klasse B Klasse Vrije Klasse Dames
1 Jan Eelze Pries (24) Teake Hoekema (14) Roel Faber (16) Japke Hujtema (12)
2 Lolke Smid (21) Johannes Haanstra (14) Anne Schaper (25) Leny Pietersma (11)
3 Durm Venema (32) B. Meijer (16) Wout Klijn Velderman (18) Wieke Schaper (12)
4 Michiel Semplonius (28) Jackie Roosjen (14) Hindrik Wiersma (10) Baukje v/d Veen (7)
 
 
 

Wat een sfeer.

De tweede dag is al weer gaande in het inmiddels legendarische oliebollenbiljarttoernooi. De verwarming staat aan, de blauw krijt wolken vliegen over de biljarten en alle 90 mensen hebben inmiddels hun eerste partij gespeeld,  vandaag wordt het kaf van de koren gescheiden, in dit prachtige mooie toernooi. Morgen (maandag) vinden de finales plaats en mogen we ook nog gaan genieten van een demonstratie kunst biljarten. U bent, biljarter of geen biljarter natuurlijk van harte welkom om langs te komen in deze arena.

Voor meer foto's van Rinske Roosjen klik hier.

 

Wie doen er mee, en tegen wie mag ik spelen.

Oliebollen Biljarttoernooi 2014

Vijf jaar geleden hadden wij, als biljartclub, niet verwacht dat wij dit jaar het eerste Lustrum van het Oliebollenbiljarttoernooi mogen vieren. En wel op 27, 28 en 29 december 2014.

Wat begon als een leuk idee, groeide uit tot een jaarlijks terugkerend biljarttoernooi waar iedere (biljartende) Koudumer enthousiast aan deelneemt. Ook dit keer zal er weer gestreden worden om de Oliebollenbokaal. Gaan Taeke Ypma, Leny Pietersma, Ypie Semplonius of Tjerkje Pries er voor de tweede keer met de prijs vandoor, of kan er toch iemand anders worden toegevoegd aan de erelijst? Wij kijken er in ieder geval alweer erg naar uit.

De regels voor het toernooi zijn ten opzichte van vorig jaar niet veel veranderd. De inschrijving is dit jaar van 6 november tot en met 28 november a.s. en de kosten bedragen ook dit jaar weer 6 euro p.p. Net als voorgaande jaren moet je weer alle drie dagen volledig beschikbaar zijn.

De inschrijflijsten hangen bij de welbekende horecagelegenheden en natuurlijk ook weer in Nij  Clearbergen. Het maximum aantal deelnemers is 90, uiteraard hebben we bij Tarantella weer een reservelijst hangen voor eventuele uitvallers.

Vorig jaar vond er voor het eerst een open loting plaats voor de eerste ronde. Vanwege het grote succes hebben we besloten de open loting ook dit jaar weer te organiseren en wel op 6 december a.s. om 16.00 uur bij Tarantella bar te Koudum. Er zullen weer van iedere club 2 leden worden uitgenodigd om de loting te verrichten.

Vanwege het eerste Lustrum komt er tijdens dit toernooi ook een bijzondere gast, verdere informatie hierover volgt in het decembernummer van Bulte Nijs.

De organisatie van de biljartclub "Op nij ût ein".

Open loting voor de eerste ronde.

Loterij voor het Oliebollen Biljarttoernooi!

Startdatum: december 06

Begintijd: 16:00

Eindtijd: 18:00

Locatie: Tarantellabar

De loting is geweest.

Reglementen Koudumer Oliebollen Biljarttoernooi 2014

01 Er wordt gespeeld volgens de officiële Koudumer Biljart-regels.

02 De Biljartvorm, die er gespeeld wordt heet Libre.

03 Er wordt gespeeld in 4 verschillende klassen.
- A Poule ( vanaf 19 carambole’s en hoger )
- B Poule ( tot 19 carambole’s )
- Dames Klasse ( na 1e partij een gemiddelde )
- Vrije Klasse ( na 1e partij een gemiddelde )
In elke klasse zijn schitterende prijzen te winnen.

04 Elke wedstrijd duurt maximaal 25 minuten tot een maximum van 20 beurten. Bij het behalen van het gespeelde gemiddelde in de A Poule en de B Poule binnen de 20 beurten en de tijd is nog niet verstreken, dient de tegenstander af te stoten. Wanneer dit niet het geval is, volgt de gelijkmakende beurt. Geen afstoot. In de vrije klasse en de Dames klasse geldt precies hetzelfde. Tijd verstreken en geen 20 beurten tegenstander gelijkmakende beurt, dus geen afstoot. Bij 20 beurten binnen de gestelde tijd tegenstander wel afstoot.

05 In de Vrije Klasse en de Dames Klasse wordt de 1e partij zonder gemiddelde gespeeld. Het minimum in de vrije klasse is 10 en in de dames klasse 6. Degene met de meeste punten wint de wedstrijd. Na de 1e wedstrijd krijgt een ieder een gemiddelde op basis van de 1e wedstrijd. Dit gemiddelde kan elke wedstrijd aangepast worden op basis van het gespeelde gemiddelde. Gemiddelde wordt berekend op basis van 20 beurten. Het te spelen gemiddelde kan wel omhoog, echter niet omlaag.
    
06 Bij een gelijke eindstand zal er een barrage plaatsvinden.
( Zie punt 10 )Elke speler mag nog 3 maal stoten. Degene met de meeste carambole’s wint de wedstrijd. Nog gelijk, dan wint degene die de eerstvolgende carambole maakt. Een gelijkmakende beurt is niet aan de orde.

07 Er kan niet afgeweken worden van het wedstrijdschema. Wanneer een speler niet op de gestelde tijd kan spelen en er is geen mogelijkheid om dit te wijzigen heeft hij of zij de wedstrijd verloren. Geen discussie mogelijk.

08 Een teller en een scheidsrechter is bij elke wedstrijd aanwezig en dit wordt verzorgd door de organisatie. De
scheidsrechter heeft altijd het laatste woord. Discussie is niet mogelijk. Diskwalificatie van het toernooi kan het gevolg zijn.

09 Iedere deelnemer aan het toernooi speelt sowieso 2 wedstrijden en ontvangt na afloop een kleine attentie.

10 Begin van de partij. Degene, die de bal het dichtst aan de korte band ziet te geraken, waarvan men afstoot, mag zeggen wie er begint. De afstoot vindt dan plaats met de witte bal.

11 Mocht een biljartbal het toneel verlaten, moet er opnieuw opgezet worden. Dit geldt overigens ook wanneer de speelbal vastligt. De speler kan dan kiezen of opzetten of de carambole maken via de andere bal.

12 Wees minimaal 30 minuten voor aanvang partij aanwezig.

13 Roken is niet toegestaan. Een rookruimte is buiten aanwezig.

14 Bij overmatig alcohol gebruik kan je de toegang ontzegd worden en ben je de rest van het toernooi ook niet meer van harte welkom en diskwalificatie is het gevolg. Dit geldt uiteraard ook voor de supporters.

15 De organisatie kan voor geen enkel voorval aansprakelijk gesteld worden. Deelname is dan ook volledig op eigen risico.

16 De wedstrijdleiding heeft tijdens het toernooi het recht om het speelschema aan te passen.

17 Bij deelname aan dit toernooi verklaart een ieder akkoord te gaan met de reglementen, zoals opgesteld.

18 Omstandigheden waarin het reglement niet voorziet, beslist ten allen tijde de wedstrijdleiding.

Een gezellig maar vooral sportief toernooi toegewenst.
De Organisatie