Verenigingen & Stichtingen
 

IJsvereniging "Knobbe".

Uitnodiging ledenvergadering 2017

In It Kistwurk op vrijdag 24 november 2017 om 20.00 uur.

Naast de huishoudelijke punten als Opening, Notulen, Financiën enzovoort zal na de pauze Willy Aarts van IJsclub Staveren een terugblik verzorgen op de legendarische tocht van Staveren naar Enkhuizen en terug van 4 februari 1996. Er was toen wel een baan uitgezet, maar met veel kistwurk erin.

Het bestuur.

Bestuur.

Bestuur IJsclub Koudum
Domien Flapper voorzitter
Kees Verweij secrataris
Pieter Schaper penningmeester
Hendrik Falkena lid
Age Bokma lid
Egbert Mulder lid
Trijntje de Boer lid