Verenigingen & Stichtingen
 

VETZAVOT NIEUWS.

Koudum, 24 maart 2018. WEDSTRIJDNUMMER 27 (917), 34e seizoen, donderdagavond 22 maart 2018.

Voordat scheidsrechter Abma hoefde in te grijpen, waren de teams al stilzwijgend gehuld in de goede kleuren!Zes in het blauw, vijf in het wit. De verdeling als volgt: Eeke, Auke, Albert, Jan Buma, Hendrik en Wicher in het blauw. In het wit: Sietze en Tjerk v.d. Wal, Sytze Folkertsma, Pieter en Jarig. Na de aftrap werd meteen duidelijk, dat het voor beide teams een zware avond zou worden. Blauw bleek moeilijk tot scoren te komen, terwijl het witte team zich grotendeels moest beperken tot verdedigen. Ondanks een moeilijke start voor Wicher, drie weken niet gespeeld, wist hij toch de score open te breken. Na een vloeiende aanval van blauw, scoorde hij, geheel tegen zijn gewoonte, op koele, rustige, beheerste wijze de eerste goal van de avond. Voor het blauwe team. Tegen de verhouding in gelukte het aan het witte team de stand gelijk te trekken. Topscorer van VETZAVOT, Sytze Folkertsma, wist Eelke te verassen en de hem geboden kans te verzilveren. Helaas voor Sytze, moest hij niet veel later, toen hij zich verslikte in een actie van Auke,  toestaan dat laatst genoemde, voor 2-1 zorgde voor blauw. Gelukkig voor Sytze en niet minder voor het witte team, revancheerde hij zich door nog voor rust, na uitstekend samenspel, er voor te zorgen dat er met een gelijke stand gerust kon worden. Het voorstel, gedaan in de pauze, om de rest van de match maar schriftelijk af te doen, vond geen genade in de ogen van  de s.r. Al dodelijk vermoeid moesten de veteranen toch nog een tweede helft spelen. Voor het tweede bedrijf had schaak grootmeester Sietze v.d. Wal een nieuwe strategie  bedacht voor het witte team. Naar later bleek een meesterlijk zet!  Tjerk en Sytze werden consequent  als verdedigers geposteerd, met Pieter daarvoor als verbindingsman, terwijl Jarig het als eenzame spits mocht proberen. Gevolg: nog grotere druk van het blauwe team. Met die druk nam ook de agressie toe, wat resulteerde in enkele valpartijen, zonder noemenswaardig letsel. Hoe blauw ook beukte, er was geen bres te slaan in de witte muur! Pogingen van Albert, Auke, Wicher, Jan en Hendrik gingen net naast, over, smoorden in de kiem of vonden doelman Sietze v.d. Wal op hun pad! Toen Sytze, tegen alle afspraken in, zich toch eens in de voorste linie liet zien, na een aanval over veel schijven, bood hij Jarig de gelegenheid om voor een leeg doel te scoren. 3-2 voor wit! Een zware tegenvaller voor het blauwe team Als Jan Buma de mannen niet had opgebeurt, was het einde wedstrijd geweest. Met de moed der wanhoop werd getracht om er alsnog een gelijkspel uit te slepen. Het mocht echter niet zo zijn. Na veel om zeep geholpen kansen, gelukte het Jarig om nogmaals te scoren. Zo eindigde dit energie slurpende duel in 4-2 voor het witte team.

SCHEIDSRECHTER.

Aan het begin van het voetbalseizoen had VETZAVOT een groot probleem. Door het overlijden van Ype de Boer, afgelopen zomer,  zat VETZAVOT zonder scheidsrechter. Dit leek niet best. Wie zou Ype willen of kunnen vervangen? Vooropgesteld: Ype is onvervangbaar! Maar, een s.r. voor VETZAVOT moest toch te vinden zijn? Wat bleek? Als de nood het hoogst is, is redding nabij! Vlak voor aanvang van het nieuwe seizoen moest Sietse Abma afhaken als voetballer. Herstellend van een operatie en knieproblemen hielden hem aan de zijlijn. Gelukkig is de betrokkenheid van Sietse bij VETZAVOT erg groot. Spontaan bood hij aan, om, tot aan zijn volledig herstel, als s.r. op te treden. Wat als tijdelijk bedoeld was, werd een volledig seizoen! VETZAVOT wil hierbij Sietse bedanken voor zijn voortreffelijke invulling van zijn taak! Op geheel eigen wijze gaf hij inhoud aan zijn nieuwe functie. Bovendien, ondanks zijn blessure, altijd bereid om de onderliggende partij met hand- en spandiensten ter zijde te staan! Bedankt Sietse!

STATISTIEK.

Met nog één wedstrijd te gaan stopt het 34e seizoen van VETZAVOT. Een prima seizoen met een grote opkomst! Gezien de gemiddelde leeftijd van de spelers, 68 jaar, een hele prestatie.  Twee actieve spelers hebben nog geen wedstrijd gemist! Albert en Eelke. Plus de scheidsrechter. Helaas moet hij, door een zeer plezierige omstandigheid de laatste wedstrijd missen!

NAZIT.

De nazit verliep zoals het moet zijn: rustig en beschaafd. De traktatie van Auke werd met smaak geconsumeerd. En er werd al een beetje met weemoed gedacht aan de komende laatste wedstrijd van het seizoen.

VERJAARDAGEN/JUBILEA.20 maart j.l. vierde Auke Leenstra een bijzonder jubileum. Auke is op die dag 70 jaar geworden. In eerder VETZAVOT NIEUWS stond vermeld dat Auke de zesde VETZAVOTTER was van 70 jaar en ouder. Dat was fout! Auke is de zevende !!!! Albert,  Eelke, Gerrit, Pieter, Jarig en Sietze v.d. Wal gingen hem voor!

SPREUK VAN DE WEEK.

Laat je niet opjagen, je bent aan het werk, niet op de vlucht.                                                          ©jt

VETZAVOT NIEUWS.

Koudum, 17 maart 2018. WEDSTRIJDNUMMER 26 (916), 34e seizoen, donderdagavond 15 maart 2018.

Elke voetbalavond van VETZAVOT start voor de meeste leden in de kantine van de sporthal. Het was dan ook hier waar meteen al de lachspieren werden opgewarmd. Uitspraken van de meest luidruchtigste VETZAVOTTER , in niet Algemeen Beschaafd Nederlands, werden door Boukje gewaardeerd met een natte doek in de nek van de spreker! Eenmaal in de kleedkamer gekomen en begroet te zijn door scheidsrechter Sietse Abma werden de spelers vervolgens verdeeld over de beide teams. Uit het voorhanden zijnde potentieel koos de s.r. voor de volgende indeling: Bennie Hofman, Sytze Folkertsma, Pieter de Jong, Sietze v.d. Wal en Jarig Tjoelker mochten in hun eigen vertrouwde witte shirt het opnemen tegen Eelke v.d. Meer, Tjerk v.d. Wal, Hendrik Kamstra, Auke Leenstra en Albert Fekken in het blauw. Op papier gelijkwaardige tegenstanders. In de praktijk bleek het even anders te zijn.  Het witte team speelde iets genmakkelijker en wist de blauwen met de rug tegen de muur te zetten.  Na diverse missers en een heftig tegenspartelende Eelke, was het, wie anders, Sytze die de ban brak en 1-0 scoorde. Toen even later er een communicatiestoornis optrad tussen Hendrik en Tjerk,  kwam, met een snelle uitbraak de 2-0 op het scorebord. Over de maker ontstond discussie. Had Sietze v.d. Wal de bal nu wel of niet als laatste geraakt. Gelukkig had de s.r. met zijn alziend oog de situatie scherp geobserveerd en wees Sietze aan als schutter!  Deze tweede goal voor wit was voor Albert het sein om zich ook eens als aanvaller te manifesteren. Met een verwoestende uithaal wist hij dwars door een overmacht aan verdedigers hard en hoog te scoren!  De gedachte bij blauw dat er meer inzat werd door Pieter wreed verstoord! Hij was persoonlijk verantwoordelijk voor de 3-1! Toen gloorde er, ondanks de stand plotsklaps hoop voor het blauwe team. Er meldde zich versterking in de persoon van Gerrit Hiemstra. Met een man meer droomde het blauwe team al van een omslag. Die droom werd wild verstoord door Sytze, die zijn totaalscore wenste op te vijzelen en voor de 4-1 zorgde. Na enkele missers kwam Gerrit op stoom. Nog voor de s.r. het rustsignaal gaf, wist hij Bennie te verschalken met een hard droog schot, in de linker benedenhoek.  Het sein voor de s.r. om zich als speler te melden bij het blauwe team. Tot aan de rust werd er niet meer gescoord.

De tweede helft, met twee man meer bij de blauwen werd het speelveld zo goed als gehalveerd. De strijd werd voor een groot deel uitgevochten rond keeper Bennie. Toch werd er weer door het witte team als eerste gescoord. En alweer door Sietze v.d. Wal. Als verdediger mee opgestoomd tot in de voorste linie was het nu geen vraag of hij nu wel of niet had gescoord!  Ondanks de grote achterstand bleef Albert geloven in een beter resultaat. Hij werd beloond! Hij wist op identieke wijze als bij zijn eerste goal, de derde treffer voor blauw op zijn conto bij te schrijven!  Toen iedereen naar het einde van de wedstrijd verlangde wilde Pieter zich nog even laten gelden. Waar Sietze, Sytze en Albert ieder twee maal hadden gescoord wilde Pieter niet onder doen. Ook hij wist zijn tweede doelpunt van de avond te scoren. Bij de stand 6-3 voor het witte team zag de s.r. er geen heil meer in en floot einde wedstrijd.

TE LAAT.

In het verslag heeft men kunnen lezen dat Gerrit veel te laat was. Natuurlijk werd er nieuwsgierig naar de reden van het te laat komen geïnformeerd. Er werden door de VETZAVOTTERS diverse, mogelijke oorzaken genoemd. Helaas wakkerde Gerrit de achterdocht en nieuwsgierigheid aan door stoïcijns te zwijgen!! 

STATISTIEK.

Met nog twee wedstrijden te gaan zijn er nog twee spelers in de race om het klassement van de meest gespeelde wedstrijden dit seizoen te winnen. Twee teamgenoten, t.w. Eelke van der Meer en Albert Fekken!

NAZIT.

Tijdens de nazit onder het genot van het goede der aarde werden met nette bewoordingen tal van onderwerpen behandeld, o.a. vallende schaatsers en trainingsperikelen bij S.C. Heerenveen. Er zeer behoedzaam en bedachtzaam geconfereerd, steeds in gedachten de natte doek van Boukje!! 

VERJAARDAGEN/JUBILEA.

 20 maart a.s. een bijzonder jubileum voor Auke Leenstra. Hij hoopt op die dag 70 jaar te worden. De zesde actieve zeventig jarige  VETZAVOTTER!  VETZAVOT hoopt dat Auke nog een lange toekomst voor zich heeft, waarin hij gezond en sportief nog heel lang voor allen die hem lief zijn gespaard mag blijven.

SPREUK VAN DE WEEK.

De goedkoopste facelift is een lach.                                                                                                 ©jt

VETZAVOT NIEUWS.

Koudum, 10 maart 2018. WEDSTRIJDNUMMER 25 (915), 34e seizoen, donderdagavond 08 maart 2018.

Na bijna 34 jaren zaalvoetbal voor en met de veteranen van Koudum, zou je kunnen denken: wat valt er nog te beleven. Wat kan er nog nieuw zijn tijdens de 915e wedstrijd. Enkele VETZAVOTTERS hebben meer dan 800 (!!) keer een dergelijke voetbalavond meegemaakt. Er valt dus niets nieuws te beleven. Zou je denken? Niets is minder waar! Er vinden elke keer wel weer historische of hilarische voorvallen plaats! Zo ook deze avond! Twaalf spelers en één scheidsrechter verzamelden zich in de kleedkamer. De s.r. verdeelde, zoals gebruikelijk, de mannen over beide teams. In het blauw: Eelke, Auke, Albert, Jan Buma, Hendrik en Sytze Folkertsma. De rest van de mannen, t.w. : Bennie, Tjerk en Sietze v.d. Wal, Pieter, Gerrit en Jarig mochten de eer van het witte team verdedigen. Vooraf bedacht het witte team dat elke uitslag gunstiger dan een 5-0 nederlaag verdienstelijk zou zijn!  Al snel bleek dat deze gedachte nog niet zo gek was. Met de bijna ontembare Sytze ( in bruikleen van de witten) kwamen het witte team er bijna niet aan te pas. Dit werd in de score, door goals van Sytze en Jan Buma, tot uitdrukking gebracht. Als uit het niets kwamen de witten, wat de stand betrof, terug in de wedstrijd door een fabelachtig doelpunt van (overgekomen van het blauwe team) Gerrit.  Dit veranderde het spelbeeld niet! Blessure of niet: Bennie wist menigmaal handelend op te treden. Zelfs Sytze, alleen voor Bennie verschenen, werd op vakkundige wijze van scoren afgehouden. Toch ging de rust in met een voorsprong van 3-1 voor het blauwe team. Wederom Sytze die scoorde. Na een lange pauze met tactiekbesprekingen door beide teams werd aan de tweede helft begonnen. Eenzelfde spelbeeld als in de eerste periode. De keeper van het witte team “smoardrok” , Eelke daarentegen, keeper van blauw, werd slechts sporadisch op de proef gesteld. Het witte team bleef het moeilijk houden. Zelfs een langzaam rood aanlopende Tjerk en zijn voor en achter opererende broer Sietze konden geen kentering te weeg brengen. Net als in de eerste helft een opleving van wit. Alweer Gerrit wist op onnavolgbare wijze Eelke te verrassen met een harde geplaatste schuiver in de linker beneden hoek. 3-2. Deze stand stond niet lang in het boekje van de scheidsrechter. Alweer was het de gevaarlijkste man van het blauwe team, Sytze, die wist te scoren. 4-2. Scheidsrechter Abma zag een wit team op instorten staan en greep, zoals vaker, resoluut in! Hij ging zelf meespelen in het witte team, om er zo eigenhandig voor te zorgen dat het een wedstrijd bleef. En zoals altijd: de scheidsrechter heeft gelijk. De rest van de match bijna twee gelijkwaardige teams. Het gelukte de witten zelfs, alweer in de persoon van Gerrit, te scoren. Voor Gerrit nog nooit vertoont: een hattrick!!  Het eindsignaal van de weer foutloos leidende s.r. klonk  voor de meeste spelers, als een ware verlossing. Doodmoe werd bij de winst van 4-3 van het blauwe team de kleedkamer gezocht.

STATISTIEKJE.

Voor VETZAVOT wordt zorgvuldig(! ) enkele statistisch gegevens genoteerd. Wat blijk na deze wedstrijd: Jan Buma scoort zijn 9e goal van het seizoen. Gerrit scoort voor de 19e keer! De kroon spant Sytze Folkertsma: hij scoorde zijn 29e doelpunt. Hoewel Gerrit officieel geregistreerd staat als speler van het blauwe team, scoort hij, als gast in het witte team de meeste goals:  16 in het witte shirt, slechts drie in het blauw!

NAZIT.

Unicum! VETZAVOTTERS de enige bezoekers van de kantine. Toen de  VETZAVOTTERS, na een vermoeiende wedstrijd, misschien nog vermoeiender douche en uit- en aankleedpartij de kantine opzochten werden zij opgewacht door een eenzame, als altijd opgewekte Boukje. Op hun wenken bediend, verdween langzamerhand de vermoeidheid en kregen de meeste spelers weer het hoogste woord. Er ontstond op een gegeven moment een discussie over de toneelvoorstelling van afgelopen weekend van Articu. Eén van de prominentste VETZAVOTTERS had de voorstelling bijgewoond en verkondigde luidkeels dat hij het helemaal niks vond! Meteen kreeg hij Boukje op zijn dak! Anders de grootste vrienden, stonden ze nu als felle tegenstanders  tegenover elkaar! Zoals bij de wedstrijden trad Sietse Abma op als scheidsrechter. Hij maakte een einde aan de discussie door voor te stellen, volgend jaar een blijspel op te voeren met als titel: “De dove oude man”, met in de hoofdrol: de criticaster en als regisseur: Boukje. Een ander voorstel: de VETZAVOTTERS schrijven samen een toneelstuk waarin zij ook als spelers gaan fungeren. Onderwerp en titel waren snel gevonden: DE MUPPETS!!

VERJAARDAGEN/JUBILEA.

Vooraankondiging: 20 maart a.s. een bijzonder jubileum voor Auke Leenstra. Hij hoopt op die dag 70 jaar te worden. De zesde actieve zeventig jarige  VETZAVOTTER!  In deze rubriek worden alleen de verjaardagen van de VETZAVOTTERS vermeld. Voor deze ene keer een uitzondering. Jellie Tjoelker, archivaris van VETZAVOT, hoopt vrijdag 16 maart haar verjaardag te vieren. VETZAVOT feliciteert Jellie van harte met dit heugelijke gebeuren en wenst haar nog heel veel gezonde jaren toe. Tevens hoopt VETZAVOT dat zij nog lang de geschiedenis van VETZAVOT voor de eeuwigheid mag blijven bewaren.

SPREUK VAN DE WEEK.

Ontroerd zijn is ademhalen met het hart.                                                                                      ©jt

 VETZAVOT NIEUWS.

Koudum, 03 maart 2018. WEDSTRIJDNUMMER 24 (914), 34e seizoen, donderdagavond 01 maart 2018.

’s Avonds 21.20 uur. Door de ijzige vrieskou een bijna uitgestorven Koudum. Bij de sporthal aangekomen, zie je geen geparkeerde auto’s. Slechts één fiets staat troosteloos in het rek. Er brand licht in de hal. Gelukkig, hij is open. In de kantine zitten enkele VETZAVOTTERS aan tafel bij gastheer Feite Roelevink. Verder geen enkele activiteit. Tegen half tien zijn acht spelers plus scheidsrechter present, te weinig om te voetballen. Ineens verschijnt er een onverwachte gast! Jan Kaasjager maakt voor het eerst dit seizoen zijn opwachting!! Nadat hij zich had voorgesteld, werd de gang naar de kleedkamer ingezet in de wetenschap dat Gerrit nog wel zal komen. En inderdaad, Gerrit kwam!! Tien spelers present, en scheidsrechter Abma. Er kon worden gespeeld!

Met Jan Kaasjager in zijn vertrouwde witte shirt en met hem keeper Sietze v.d. Wal, Jarig, Pieter en Gerrit kon de strijd worden aangegaan tegen de blauwen, die aantradenmet doelman Eelke en verder met Auke, Albert, Hendrik en Jan Buma. Bij het zien van de samenstelling van het blauwe team, zonk de moed al gelijk in de schoenen van de mannen in het wit. Zij voorspeldden: binnen 10 minuten moet de s.r. de gelederen van wit komen versterken!  Mooi niet dus! De eerste 10 minuten regeerden de wit getooide mannen! Eelke kreeg het “smoardrok”, het werd hem “wit voor de ogen”! Het was de van de griep herstelde Gerrit die als eerste het net wist te vinden met een strak schot. Tegen alle verwachtingen in: 1-0 voor wit! Blauw, wakker geschud door de goal van Gerrit, ging overschakelen naar een hogere versnelling en ging de keepers kwaliteiten van Sietze v.d. Wal testen. Die bleken in orde. Maar, omdat zijn medespelers niet in staat waren de dadendrang van blauw adequaat te bestrijden, moest Sietze nog voor rust tweemaal capituleren!  In de vorige wedstrijd werd de wereldgoal van Jan Buma afgekeurd. De goal die hij nu maakte vond genade in de ogen van de s.r.! 1-1. Even later werd de ellende voor het witte team compleet toen Albert uithaalde en 2-1 voor blauw noteerde. Om het witte team deze tegenslag  te laten verwerken, gelastte de s.r. een rustperiode in acht te nemen. Na de pauze brandde de strijd pas volledig los. Zo stevig zelfs dat er de nodige valpartijen te noteren vielen van  Auke, Jan Kaasjager, Hendrik en Albert. Bij de val van Albert, die wild zwaaiend met armen en benen ter aarde stortte, werd Jan K. hard geraakt op een plek waar geen enkele man op zit te wachten! Een naar ademsnakkende, wit uitgeslagen Jan had dan ook geruime tijd nodig voor hij de strijd kon hervatten. Tussen de bedrijven door werd er ook nog aardig gespeeld. De 2-2 kwam, met een strakke diagonaal, op naam van Jarig. Er gloorde weer licht aan de horizon voor het witte team! Al helemaal toen, na de meest mooie aanval van de avond, Pieter zich listig achter de verdediging van blauw had gemanoeuvreerd en op de hem bekende manier de 3-2 maakte. Het slotoffensief was voor het blauwe team. Om de zege veilig te stellen werd iedereen in een wit shirt voor keeper Sietze geposteerd. Zelfs Gerrit moest zijn stekje voorin opofferen. Bleek voor Auke niet zo gunstig. Toen Gerrit met de moed der wanhoop een bal weg ramde, raakte hij met zijn gevaarlijke linker, het scheenbeen van Auke. Niks aan de hand, volgens de s.r. Een kreupele Auke, op zoek naar revanche, deelde bij een van de laatste aanvallen een heuse bodycheck uit aan keeper Sietze. Gevolg: een in totale onbalans geraakte Sietze, wist niet meer te voorkomen dat Auke vervolgens scoorde. Reactie van de s.r.: wederom “niks aan de hand”!  Blauw: volledig mee eens! Wit: alweer bestolen! Vorige week een zuiver doelpunt afgekeurd voor wit, dit keer een onterechte goal tegen!  Om te voorkomen dat een van de beide teams alsnog zou winnen, kondigde de s.r. aan dat de douches  warm waren het bier al koud stond! Eindstand dus: 3-3.

KLEEDKAMERPERIKELEN.

In de kleedkamer werd vol bewondering aanschouwd wat Gerrit had aangericht op het scheenbeen van Auke! De blessure van Jan K. kreeg uitvoerig aandacht.  

NAZIT.

Na de douche werden de VETZAVOTTERS opgewacht door gastheer Feite Roelevink. Iedereen werd op zijn wenken bediend! Hapjes en drankjes werden met smaak verorberd. Na controle bleken alle plastic vorkje nog heel te zijn!! Over de wedstrijd werd met geen woord gerept! Ach, geen wonder. Waarschijnlijk de leeftijd. Alles gaat wat moeilijker, alleen het vergeten word makkelijker.

VERJAARDAGEN/JUBILEA.

Vooraankondiging: op 20 maart a.s. een bijzonder jubileum voor Auke Leenstra. Hij hoopt op die dag 70 jaar te worden. De zesde zeventig jarige VETZAVOTTER!

SPREUK VAN DE WEEK.

Het leven is te kort om het te missen!                                                                                                                                            ©jt

 VETZAVOT NIEUWS.

Koudum, 24 februari 2018. WEDSTRIJDNUMMER 23 (913), 34e seizoen, donderdagavond 22 februari 2018.

Onder leiding van scheidsrechter Sietse Abma bonden 10 mannen, verdeeld over twee teams met elkaar weer een nieuwe strijd aan. De formaties: blauw: Eelke, Hendrik, Albert, Auke en Wicher, wit: Sietze v.d. Wal, Tjerk, Pieter, Jan Buma en Jarig. Vanaf de aftrap werd meteen duidelijk dat het witte team een zware avond tegemoet zou gaan. Met de regelmaat van een Zwitsers uurwerk slaagde het blauwe team er in te scoren. Er was voor het witte team geen houden aan! Nog een geluk voor wit dat keeper Sietze v.d. Wal in een goede vorm stak, anders had de wedstrijd al na 10 minuten beslist kunnen zijn. Dat het nog een wedstrijd bleef was ook mede te danken aan de vizier afstelling van de blauwen!  Achtereenvolgens wisten Wicher (2X) en Auke te scoren.  Toen de ergste honger naar goals bij het blauwe team iets aan kracht had ingeboet, kwam Jan Buma namens het witte team op stoom. Na Hendrik te hebben misleid wist hij op fraaie wijze te scoren. Na de nodige misser aan beide kanten was het weer Jan Buma die de defensie van blauw het nakijken gaf. Hij scoorde hard en met gevoel voor precisie doelpunt nummer twee voor het witte team. Dat dacht Jan. Met hem het hele team! Terwijl Jan uitgebreid werd gefeliciteerd door zijn ploeggenoten, kwam Albert met de bal onder de arm verhaal halen bij de s.r. Volgens Albert, bijgestaan door Eelke en Auke, was de bal op raadselachtige wijze van achter, onder het op de vloer liggend net door in het doel beland!!  Omdat de s.r. niet beschikte over videoregistratie, gaf hij, zoals de spelregels van de KNVB aangeven, het voordeel van de twijfel aan de verdedigende partij. Als compensatie voor wit ging de s.r. in hoogst eigen persoon mee spelen met wit, wat weer de nodige kritiek opleverde van het blauwe team. De rust werd bereikt met de stand 3-1. De tweede helft waren beide teams beter aan elkaar gewaagd. Er werd op het scherpst van de snede gespeeld. Over en weer smoorden doelpogingen of door goed keeperswerk  of door het verprutsen van levensgrote kansen. Door de man meer situatie kon Tjerk zich meer met aanvallend werk bemoeien, met als gevolg dat Sietse Abma voor de tweede goal van wit kon zorgen. Hoop gloorde aan de horizon voor wit. Niet lang! Het was Auke die van afstand met een hard geplaatst schot voor 4-2 tekende. De buit is binnen, zo dacht het blauwe team. Iets te voorbarig. Voor het witte team brak de periode “Pieter” aan.  Met het aanspreken van de laatste, vereende krachten werd de druk opgevoerd op keeper Eelke. Het lukte Pieter om het Eelke zo moeilijk te maken, dat hij met bal en al achter de doellijn belandde. 4-3! Toen Pieter ook nog de 4-4 scoorde, was de ontreddering bij het blauwe team groot. Een zeker lijkende overwinning dreigde hen toch nog te ontglippen! Het witte team, al blij met een gelijkspel, drong er bij de s.r. op aan om maar af te fluiten. Helaas voor wit, heeft de s.r. een hekel aan gelijke spelen. Hij liet weer aftrappen om de winnende goal! Die liet niet lang op zich wachten. Het was de toch al getergde Albert die van afstand, half hangend in de lucht, een ziedend schot afvuurde wat doel trof! 5-4 voor het witte team. De daarop volgende aftrap werd een formaliteit. Een verdiende overwinning voor het blauwe team.

KLEEDKAMERPERIKELEN.

Vanuit de kleedkamer valt er deze keer weinig, eigenlijk niets ter melden.

HOOFDROL.

Uit bovenstaand verslag blijkt dat Albert een hoofdrol vertolkte. Waarschijnlijk te danken aan de “Russische Beer”! Er is een vorst periode voorspeld. Op slag van zo’n voorspelling wordt Albert een ander mens. Overgehouden uit 1963 toen Albert een heroïsch gevecht met de elementen in zijn voordeel besliste met het uitrijden van de Elfstedentocht! Als wedstrijd rijder! Deze mentale verandering nam Albert mee in de voetbal wedstrijd. Fanatiek al hij soms kan zijn, bezorgde hij het blauwe team de winst!  Met zijn protest wist hij de s.r. te bewegen een goal af te keuren! En, op de valreep, zelf de winnende goal te scoren! Voor Albert een memorabele avond. Het witte team had liever gehad dat hij de avond was gaan schaatsen!!

NAZIT.

Na een verkwikkende douche werd de avond besloten bij Boukje. Genietend van het goede des levens, werd zoals gewoonlijk, de wedstrijd  aan een nadere analyse onderworpen, gaf Eelke zijn visie op bewapening en zijn mening over bezetters van lang geleden.  De schaak en dam prestaties van Sietze v.d. Wal kwamen aan bod, alsmede de prestaties van Bas Dost. En, natuurlijk het doelpunt van Jan Buma. Ondanks dat het punt niet in de stand werd opgenomen, toch een wereldgoal!!!!

VERJAARDAGEN/JUBILEA.

Deze rubriek komt pas aan het einde van het VETZAVOT-seizoen terug.

SPREUK VAN DE WEEK.

De waarde van een geschenk wordt niet bepaald door de prijs.                                                          ©jt

VETZAVOT  NIEUWS

Koudum, 17 februari 2018 WEDSTRIJDNUMMER  22 (912) 34e seizoen, donderdagavond 15 feb. 2018.

En wederom waren er weer 12 spelers die bereid waren om er een fijn voetbalavondje van te maken.

Maar in de kleedkamer ontstond enig ongeloof toen werd bekent gemaakt dat de heren Jarig Tjoelker en Gerrit Hiemstra deze avond niet aanwezig konden zijn om uiteenlopende reden, deze mededeling moest drie keer worden herhaalt en voor een enkeling zelfs vier keer , het is ook wel begrijpelijk want deze spelers zijn bijna alle wedstrijden aanwezig.

Deze avond leverde voor de scheidsrechter geen probleem op want er hoefde niemand van kleur te verschieten, en zo stonden voor blauw Eelke van der Meer, Jan Buma, Albert Fekken, Wicher van der Wal, Auke Leenstra en Hendrik Kamstra aan de aftrap, voor het witte team Bennie Hofman, Sietze van der Wal, Sytse Folkertsma, Tjerk van der Wal en Pieter de Jong.

In deze vier tegen vijf wedstrijd werd er leuk gevoetbald met veel fraaie aanvallen van het witte team dat werd beantwoord met messcherpe uitvallen van het blauwe team, de stand bleef dan ook lang blanco mede door een goed opgestelde Eelke die deze week weer zonder hechtingen en pleisters in zijn doel stond, maar met een goed uitgespeelde kans wist Sietze van der Wal wel het net te raken dit werd even later door Sytse Folkertsma herhaald, maar door de reeds genoemde uitvallen van blauw wist Wicher van der Wal toch te scoren zodat er met een 2-1 stand kom worden gerust en men zich kon laven aan de thee, het blauwe team trok zich zoals de laatste weken gebruikelijk is terug in de kleedkamer en werden de spelers van het witte team dan ook vriendelijk doch dringend verzocht om te vertrekken, slechts een speler van het blauwe team ging niet mee in de bespreking (misschien dat hij de tactiek toch niet begrijpt?).

Na de pauze een zelfde spelbeeld en werd er nog gescoord door wederom Sietze van der Wal en wist Wicher van der Wal dit aan de andere kant ook te herhalen door deze doelpunten werd de eindstand dan ook  3-2 in het voordeel van het witte team, enige verwarring ontstond toen de bal precies de lijn volgde en men van het blauwe team vond dat de bal uit was en de complete verdediging  stil stond en Pieter de Jong hier zo van schrok dat hij vergat te scoren, dit voorval werd dan ook tot in de kleedkamer besproken maar na een verkwikkende douche was ook dit meningsverschil weg gespoeld.

Nazit

Tijden deze nazit onder het genot van een hapje en een drankje werd er opgemerkt dat het peil van de gesprekken anders was dan anders misschien wel door de afwezigheid van de twee prominente leden Jarig en Gerrit , ook tijdens de wedstrijd was het op gevallen dat deze twee heren er niet waren de reden hiervoor is bij de redactie bekend maar wordt hier niet vermeld, wel werden onderwerpen besproken zoals het aftreden van de minister van buitenlandse zaken, verwarring in de veehouderij om de registratie van kalveren en ook de mogelijkheden van een fietscomputer kortom een uiteenlopende discussie wat laat zien dat er meer is bij Vetzavot dan allen voetbal van een stelletje oudere mannen.

Bennie.

VERJAARDAGEN/JUBILEUM.

Deze rubriek komt pas aan het einde van het VETZAVOT - seizoen terug.

SPREUK VAN DE WEEK.

Dingen zijn zoals jij ze ziet , dus kun je ze maar beter positief bekijken.

 VETZAVOT NIEUWS.

Koudum, 10 februari 2018. WEDSTRIJDNUMMER 21 (911), 34e seizoen, donderdagavond 08 februari 2018.

Twaalf van de vijftien VETZAVOTTERS hadden de kou getrotseerd. Zij wilden hun  wekelijkse hoogtepunt niet missen! Zelfs een zieke Gerrit Hiemstra. Niet in staat om te voetballen, toch aanwezig! Op zijn verzoek en met instemming van de scheidrechter werd Gerrit gebombardeerd tot scheidsrechter. En, scheidsrechter Sietse Abma werd toegevoegd aan het spelers arsenaal. Door het ontbreken van Jan Kaasjager, Tjerk v.d. Wal en Jan Buma werden de spelers als volgt ingedeeld: in het blauw: Wicher, Pieter(!), Auke, Albert, Hendrik en keeper Eelke. In het wit: driemaal Sietze: van der Wal, Abma en Folkertsma, aangevulde met Jarig en als doelwachter Bennie. Zes blauwen tegen vijf in het wit. Na een bijna onhoorbaar beginsignaal stortten de elf zich met overgave in het strijdgewoel. Wit begon ijzersterk en zette het blauwe team vast op eigen helft. Hoewel zwaar geblesseerd aan zijn hoofd, op vier plaatsen hechtingen, en met twee gekneusde ribben stak  Eelke in die beginfase in grootse vorm! Toch moest hij capituleren. Het was Sietze v.d. Wal, de laatste weken steeds scorend, die het eerste doelpunt maakte. Na deze goal kropen de blauwen uit hun schulp. De dreiging op het doel van Bennie werd groter. Gelukkig voor het witte team stonden de vizieren van Wicher en Auke helemaal verkeerd afgesteld, zodat de nul lang bleef staan. Een uitstekende periode van de drie Sietze’s, werd bepalend voor de ruststand. Ex-scheidsrechter Sietse Abma werd de grote man. Hij werd door zijn naamgenoten in staat gesteld  om inéén helft driemaal te scoren! Een loepzuivere hattrick dus!!  Tussen door had Wicher het vizier in de stand van de laatste weken gezet en wist met een naar het leek uitgemeten schot Bennie kansloos te laten. Toen ook Pieter uit een schier onmogelijke hoek een gaatje vond tussen de keeper en de paal kon gerust worden bij de stand 4-2. Hoewel in de rust gesproken werd om een uitruil van spelers, besloot scheidsrechter van dienst, Gerrit, dat er afgetrapt moest worden in dezelfde samenstelling. Bij het blauwe team kregen Hendrik en Albert de strikte opdracht om zich alleen maar met verdedigend werk te bemoeien en hun stelling onder geen beding te verlaten. Het aanvallende werk kwam voor rekening van Wicher en Pieter, terwijl Auke in zijn eentje de verbinding moest vormen tussen de aanvallers en de verdedigers. Dit pakte redelijk goed uit. Er ontstond een strijd waarbij het blauwe team hun man meer situatie beter wist te benutten dan in de eerste helft. Dankzij met name Bennie, bleef de stand lang ongewijzigd. Het was alweer Sietse Abma die na de enige goede aanval van het witte team wist te scoren. Zijn vierde!!  Tegen het einde van de wedstrijd herhaalde Wicher zijn kunststukje uit de eerste helft en scoorde op fraaie wijze zijn twee goal, de derde voor blauw. Voor de scheidsrechter het sein om voor het einde te fluiten. Dacht hij! Het blauwe team trok zich van het eindsignaal niets aan en bleef doorspelen!  Toen dit niks op leverde vond scheidsrechter Hiemstra het echt genoeg en met een aan niets te wensen overlatend fluitsignaal besloot hij zijn allereerste, uitstekende optreden als s.r.!  Eindstand dus: 5-3 voor het witte team.

KLEEDKAMERPERIKELEN.

Buiten de gebruikelijke plagerijtjes verliep het gedoe van uit en aankleden voor VETZAVOT begrippen vrij normaal.  Slechts één incidentje. Net als vorige week viel ook nu plotseling het licht uit. Deze keer veel langer! En met meer mannen onder de douche! Toen de storing verholpen was bleek de schade mee te vallen. Eén VETZAVOTTER bleef de plotseling invallende duisternis bespaard. De scheidsrechter!! Hij zat al lang en breed bij Boukje aan het bier!!

NAZIT.

De nazit verliep gezellig rustig. Iedereen genoot van een natje en een droogje, supersnel geserveerd door Boukje. Helaas bleek dat Gerrit toch wel echt ziek was. Gerrit en een biertje laten staan: je maakt het normaal niet mee! Nu wel. Al vroeg trok hij huiswaarts, de overige VETZAVOTTERS in verwarring achterlatend.

VERJAARDAGEN/JUBILEA.

Deze rubriek komt pas aan het einde van het VETZAVOT-seizoen terug.

SPREUK VAN DE WEEK.

Beledigingen moeten in zand geschreven worden, complimenten in steen gegraveerd.                         ©jt

 VETZAVOT NIEUWS.

Koudum, 03 februari 2018. WEDSTRIJDNUMMER 20 (910), 34e seizoen, donderdagavond 01 februari 2018.

Door het ontbreken van Jan Kaasjager en Tjerk van der Wal kon de scheidsrechter 12 spelers van harte welkom heten voor de 20e wedstrijd van het seizoen. Omdat Gerrit zich al in een wit shirt had gewurmd, mocht hij met het witte team spelen, samen met Bennie, Sietze v.d. Wal, Sytze Folkertsma, Pieter  en Jarig. Voor blauw derhalve: Eelke, Albert, Auke, Wicher, Hendrik en Jan Buma. Op papier een iets completer blauw team. In de praktijk zegt dat in de voetbalsport niet altijd alles. Dit bleek maar weer eens! Na wat onschuldige schermutselingen in de beginfase, kwam het witte team onverdiend op voorsprong. Een nauwkeurig geplaatst schot op de blauwe veste dwong keeper Eelke tot een echte spagaat. Ongelukkigerwijze kon hij de bal niet klemmen onder zijn zeer grote rechter schoen. Daar was Gerrit als de kippen bij en scoorde. Ondanks een veldoverwicht en zeer goede en grote kansen lukte het de blauwen niet om Bennie tot “vissen” te dwingen. Het werd zelfs nog erger voor het blauwe team toen verdediger Sietze v.d. Wal van afstand met een uiterste precisie geschoten bal het tweede doelpunt voor wit aantekende. Ondanks deze tegenslagen ging het blauwe team onverdroten door met hun uitstekende spel onder leiding van Wicher. De beloning bleef niet uit. Een (bijna) ongrijpbare Wicher wist met listige passes regelmatig de defensie van wit in verlegenheid te brengen. En hij kreeg loon naar werken! In korte tijd werd de achterstand van 2-0 omgebogen naar een 4-2 (!) voorsprong! Jan Buma, in scoringspositie gebracht, faalde niet. Meteen daarna was het Albert die van grote afstand Bennie wist te verschalken met een schot vol agressie. De toch al wit uitslaande witten werden steeds bleker en zagen hun voorsprong als sneeuw voor de zon verdwijnen toen Auke, ook al van afstand, onhoudbaar raak kogelde.  De rust werd bereikt met een, volgens de s.r., 4-2 stand. Wicher zou die vierde goal hebben gescoord. Kennelijk waren de spelers van beide teams in een trance geraakt en was deze goal hen volledig ontgaan. En Wicher? Of hij hoorde de discussie niet of hij hield wijselijk zijn mond, feit was: de s.r. bepaalde de ruststand op 4-2. Na de pauze had het witte team de zaakjes beter op orde. Zij hadden bedacht dat als ze Wicher aan banden konden  leggen, zij nog een kans zouden maken op een draaglijker resultaat. Hun plan lukte qua uitvoering niet helemaal, qua uiteindelijke uitslag wel. Waar het blauwe team de kansen ongebruikt liet, was het witte team gelukkiger. Pieter  zorgde er voor dat uitblinker Sytze Folkertsma de derde goal voor wit kon bijschrijven. Het begin van de periode Sytze!  Halverwege de tweede helft slalomde hij als een slangenmens door de blauwe verdediger en scoorde zijn tweede goal. 4-4! Nog was de honger van Sytze niet gestild. Kon Wicher twee wedstrijden achter elkaar een hattrick scoren, Sytze wilde niet achterblijven! Hij evenaarde het record van Wicher door zijn derde en daarmee de vijfdegoal voor het witte team te scoren. Deed het blauwe team niks terug? Zeker wel! Kansen genoeg, veel corners, echter,……… ze vergaten het scoren! Of moet gezegd worden dat Bennie hen van scoren afhield?  Het was Gerrit die voor het slotakkoord zorgde. Na de eerste goal van de match te hebben gemaakt, sloot hij de wedstrijd af met zijn tweede goal. Eindstand dus 4-6 voor het witte team.

KLEEDKAMERPERIKELEN.

Klein incident in de kleedkamer na afloop van de wedstrijd. Zes man onder de douche de andere zes man, in Adamskostuum, bijna zo ver om ook te gaan douchen. Valt plotseling het licht uit! Gejammer alom. Er werd zelfs om Mem geroepen. Gelukkig bleek de storing van korte duur. Grote opluchting! Een iemand bleef dit incident bespaard. De scheidsrechter!!

Zonder bewijs geen schuldige!!!!!!!

NAZIT.

Een gezellige nazit sloot deze avond af. Niks bijzonders. Of toch wel?  Een van de meest prominente VETZAVOTTERS consumeerde zijn kroketje met mosterd met een metalen vorkje, terwijl de rest het met plastic moest doen. Na lang aandringen verklapte Boukje de reden. Bij vorige gelegenheden had betrokkene, samen met de kroket, een deel van het vorkje mee naar binnen gewerkt! Om verder onheil te voorkomen mag deze VETZAVOTTER tot nader order geen plastic bestek hanteren. Gelukkig voor hem bleek bij een recent maagonderzoek dat voornoemd incident geen schade had aangericht.

Een discussie over “langere dagen” werd gewonnen door de s.r. Hij bepaalde persoonlijk dat de dagen even lang bleven maar dat de dagen over “langer licht” konden beschikken!

VERJAARDAGEN/JUBILEA.

Deze rubriek komt pas aan het einde van het VETZAVOT-seizoen terug.

SPREUK VAN DE WEEK.

Groot doen is gemakkelijk, groot zijn is moeilijk(er).                                                                          ©jt

VETZAVOT NIEUWS.

Koudum, 27 januari 2018. WEDSTRIJDNUMMER 19 (909), 34e seizoen, donderdagavond 25 januari 2018.

Nog voor de bal een omwenteling had gemaakt, dachten de in het blauw gestoken spelers de overwinning al op zak te hebben! De oorsprong van deze gedachte lag al in de kleedkamer. Het was scheidsrechter Sietse Abma die voor deze euforie verantwoordelijk was. Hij maakte de volgende indeling bekend: Bennie, Jarig, gebroeders Sietze en Tjerk v.d. Wal, Pieter en Gerrit mochten in het wit opdraven. In het blauw: Eelke, Albert, Auke, Wicher, Jan Buma en de bij de witten weggekaapte Sytze Folkertsma. Het was juist die keuze, Sytze in het blauw, dat het blauwe team zich zwaar favoriet waande! Na twee minuten was er van hun voorschot op de overwinning niet veel meer over. Vanaf grote afstand schoot Sietze v.d. Wal op het blauwe doel. Een hinderlijk in de weg staande Gerrit bracht Eelke dusdanig in de war, dat de bal feilloos doel raakte. Het blauwe team zowaar op achterstand, het witte team in de veronderstelling dat ook deze wedstrijd mogelijkheden bood. Beide gemoedstoestanden duurden niet erg lang. Met Albert en Jan Buma constant achter de bal, Auke en Sytze F. als schakels op het middenveld en Wicher als ver vooruitgeschoven spits nam het blauwe team het heft in handen. Voor wit bleef weinig anders over dan met man en macht verdedigen. Toen de witten bij een uitval met teveel mensen voor de bal kwamen te staan, was het Wicher die in de tegenstoot gemakkelijk wist te scoren. Meteen daarna herhaalde zich de situatie en scoorde Wicher zijn tweede goal.  Het witte team totaal van slag! Het werd heerlijk gemakkelijk voetballen voor de blauwen. Lustig combinerend, dwong blauw de ene na de andere corner af. Het bleek slechts een kwestie van tijd voor de volledige overgave van wit een feit zou zijn. Het was Sytze F. die voor de 3-1 zorgde. Toen werd het de s.r. allemaal teveel. Met tranen in de ogen meldde hij zich bij het witte team.  Resultaat: Sytze F. scoort de 4-1! Voor de s.r. reden om de rust aan te kondigen. Met als doel: trachten het moreel van het witte team op te krikken. De pauze werd door het blauwe team gebruikt om over de aanstaande overwinning te praten! Na Boukje’s thee werd er afgetrapt door een al bijna verslagen wit team. Het blauwe team had zich voorgenomen de overwinning rustig naar het eindsignaal te brengen. Even een klein momentje van schrik bij het blauwe team toen het de s.r. zelf was die Eelke wist te verschalken en de tweede goal voor wit aantekende, 4-2. Deze stand stond niet erg lang op het niet werkende scorebord. Wist Wicher in de vorige wedstrijd een hattrick te scoren, hij herhaalde in deze match dat kunststukje! Iedereen die dacht dat met de stand  5-2 voor blauw de wedstrijd gespeeld was, had het mis! S.r. Sietse Abma wilde voor Wicher niet onderdoen. Hij scoorde tegen het einde van de wedstrijd nog twee keer!! Stand met nog enkele minuten te spelen: 5-4 voor het blauwe team. Toen de s.r. ook nog vele niet bestaande blessure minuten bijtelde, liep het sommigen blauwe spelers bijna dun door de sportbroek! Ineens bleek het witte team nog kansrijk te zijn. Na een spoedcursus klok kijken restte de s.r. niets anders dan uiteindelijk toch maar voor het einde te fluiten. Verdiende overwinning voor het blauwe team!

KLEEDKAMERPERIKELEN.

Na afloop uitbundige stemming bij de mannen van het blauwe team. Met uitzondering van Sytze F. Hij likte letterlijk de wonden, opgelopen in de heroïsche strijd met directe tegenstander Tjerk. Bloedende lippen!!

NAZIT.

In de kantine, na afloop, blijde gezichten bij de blauwen, nog voor ze hadden geproefd van het goudgele gerstenat! De mannen van het witte team gunden hun collega’s dit gelukzalige gevoel van harte. Nadat ook zij enige consumpties tot zich hadden genomen, kregen zij ook een blij gevoel. Toch waar die lijfspreuk van Gerrit: BIER MAAKT BLIJ!

VERJAARDAGEN/JUBILEA.

Deze rubriek komt pas aan het einde van het VETZAVOT-seizoen terug.

SPREUK VAN DE WEEK.

Wie van herinneringen kan genieten, leeft vele malen.                                                                                                                         ©jt

VETZAVOT NIEUWS.

Koudum, 20 januari 2018. WEDSTRIJDNUMMER 18 (908), 34e seizoen, donderdagavond 18 januari 2018.

VROUW DOET INTREDE BIJ VETZAVOT!!  ELFSTEDENCRACK NOG EVEN GRETIG ALS IN 1963!! VOETBALLER SPRINGT ALS EEN KUNSTRIJDER EEN RIETBERGER!!! HENDRIK SCOORT NIET, GERRIT WEL!!!

Memorabele wedstrijd op 18 januari! Vooraf een mededeling van Voorzitter Bennie: door verplichtingen elders moest Tjerk deze wedstrijd aan zich voorbij laten gaan. Meteen blijde gezichten bij de blauwen. Voor s.r. Sietse Abma dus een “makkie” om twee teams te formeren. Iedereen in zijn eigen shirt aan de aftrap. Behalve Gerrit. Alhoewel, meestal draagt Gerrit al een wit shirt voordat de s.r. de teams samenstelt.  Het blijde gevoel bij de blauwen verdween op slag toen Sytze Folkertsma de 1-0 voor het witte team aantekende. En het werd nog erger! Eerst, na lange tijd, scoorde Gerrit met een linkse directe in de linker beneden hoek. De gifbeker voor blauw was nog niet leeg! Sytze scoorde z’n tweede, dus de derde voor wit! Uit bovenstaande mag men misschien concluderen dat wit veel en veel sterker was. Het tegendeel is waar. Het blauwe team was minstens even sterk, maar minder gelukkig in de afwerking!  Na de thee en onder toeziend oog van Boukje wist Wicher, al de hele wedstrijd loerend op een kans om te scoren, de stand naar 3-1 te tillen. Voor Gerrit het sein om een tandje bij te schakelen. Met weergaloze acties zette hij de verdediging van blauw onder druk. Resultaat: Gerrit scoort z’n tweede van de avond, de vierde voor wit. En wat voor een goal! Gerrit, uitsluitend links, gaat na weer een grandioze passeerbeweging, alleen op Eelke af. Iedereen rekenend op een schot met links, wijzigt Gerrit zijn strategie en schiet, onhoudbaar, met rechts, in de lange hoek! Voor de s.r. het sein om als 7e man het blauwe team te versterken.. Hij overhandigd zijn fluit aan de enige toeschouwer bij de match, BOUKJE! Meteen een ommekeer. Het is weer Wicher die weet te scoren.  Wit onder zware druk!  Het verdedigen wordt door Sietze v.d. Wal zelfs tot kunst verheven! Met een heuse “rietberger”, overgenomen uit het kunstrijden op de schaats, weet hij in een uiterste poging, blauw af te houden van een doelpunt. Elfsteden bedwinger, wielrenner, tennisser, voetballer etc., maakt er zelfs “ligvoetbal” van om met een ultieme poging toch maar te scoren! Met dezelfde onverzettelijkheid als in 1963, toen hij in de wedstrijd van de Elfstedentocht 25e werd, trachtte hij de eindstreep te halen met een overwinning voor het blauwe team.  En, het werd onder leiding van s.r. Boukje, nog heel erg spannend toen Wicher zijn hattrick voltooide! Met nog een paar minuten 4-3 voor wit.  Met kansen over en weer en met het uitstellen van het eindsignaal: er werd niet meer gescoord! Voor het blauwe team speelden: Eelke, Albert, Auke, Hendrik, Jan Buma en Wicher, later ook nog Sietse Abma. In het wit: Bennie, Sietze v.d. Wal, Jarig, Sytze Folkertsma, Pieter en Gerrit.

KLEEDKAMERPERIKELEN.

Weer een avond waarbij in de kleedkamer alles onder controle was.  Opgefrist, de haartje keurig gekamd, werden de VETZAVOTTERS in de kantine opgewacht en verder verzorgt door de scheidsrechter!!! Wie beleefd dat in het huidige voetbal? VETZAVOTTERS!

NAZIT.

Onderwerpen tijdens de nazit: natuurlijk de hattrick van Wicher!!  Ook het optreden van Boukje als scheidsrechter kreeg de nodige aandacht! De complimenten nam zij met een brede glimlach, dankbaar in ontvangst. En, de onnavolgbare acties van Gerrit. Toen hij werd vergeleken met Tscheu la Ling, ooit de geweldige linker spit van Ajax, moest zelfs Gerrit blozen! En Sietze v.d. Wal genood zichtbaar toen zijn “Rietberger” werd besproken!

VERJAARDAGEN/JUBILEA.

Deze rubriek komt pas aan het einde van het VETZAVOT-seizoen terug.

SPREUK VAN DE WEEK.

De natuur, tijd en geduld zijn de drie beste dokters.                                                                         ©jt

VETZAVOT NIEUWS.

Koudum, 13 januari 2018. WEDSTRIJDNUMMER 17 (907), 34e seizoen, donderdagavond 11 januari 2018.

Indeling. Team blauw: Eelke, Albert, Auke, Wicher, Hendrik, Jan Buma. Team wit: Sietze v.d. Wal, Tjerk, Sytze Folkertsma, Pieter, Gerrit, Jarig. Scheidsrechter: Sietse Abma.  Het witte team dus zwaar gehandicapt! Keeper niet aanwezig. Vervanger: Sietze v.d. Wal, als verdediger onvervangbaar!! Waarschijnlijk gaf dit extra motivatie bij de witten. Had blauw verwacht dat wit defensief zou gaan spelen, mooi niet dus. Vanaf de aftrap voelde laatste man Tjerk een sterke aandrang om zich met de aanval te bemoeien. Hier had het blauwe team dus helemaal niet op gerekend. Een opstormende Tjerk in de omschakeling zorgde al snel voor de 1-0, na fraai aangeven van Pieter.  Het sein voor de blauwen om een tandje bij te schakelen. Gevolg: heel veel kansen voor blauw. Sietze v.d. Wal, vastbesloten de nul te houden, ranselde met steeds twee gebalde vuisten en uitschuifbare benen vooralsnog iedere op hem afkomende bal buiten de palen. Door het opdringerige spel van blauw kreeg het witte team bij snelle uitvallen ook de nodige kansen! Twee daarvan werden zeer vakkundig  verzilverd door Sytze. Een belangrijke rol bij beide goals voor Pieter. Gevolg: scheidsrechter Sietse Abma ging het witte team versterken en nam persoonlijk de bewaking van Pieter op zich!  Vrij snel succes! Na veel mislukte pogingen had Hendrik eindelijk geluk. Hoewel keeper Sietze zeer goed stond opgesteld wist Hendrik toch dat ene gaatje tussen de keeper en de paal te vinden. 3-1 bij rust. Verzoeken om na de rust de teams te wijzigen, vooral van het blauwe team, vonden geen genade in de ogen van de s.r. Hij ging zelf door als zevende speler bij het blauwe team. Door zijn inbreng en de opkomende Albert, Wicher en Jan, niet gelijktijdig uiteraard, leek het een kwestie van tijd dat de aansluitingstreffer zou worden gescoord. Alleen, Sietze v.d. Wal wenste niet mee te werken. Hij wist alle doelpogingen te verijdelen. Zelfs de hardste schoten van Hendrik pareerde hij met veel bravoure. Dat gaf hem zoveel zelfvertrouwen, dat hij zich ook nog als aanvaller ging manifesteren!  En, zoals een voetbalwijsheid zegt: als je zelf niet scoort, doet de tegenpartij het wel!  Ook deze avond. Het was Pieter, even aan de aandacht van de s.r. ontsnapt, die de genadeklap uitdeelde. 4-1 voor wit.  Om de score een iets beter aanzien te geven, gingen de blauwen onverminderd energiek in de aanval. Gevolg: uitbraak van wit, een pass op maat van Sytze op Jarig, die liet zien dat scoren niet altijd hard of fraai hoeft te zijn: met een simpele, achteloze  voetbeweging zette hij Eelke op het verkeerde been en liet de bal het net beroeren. 5-1. Waar het blauwe team rekende op speeltijd om de winnende goal, dacht de s.r. daar anders over. Ver over tijd besloot hij voor het einde van de wedstrijd te fluiten.

AARDSCHOKKEN IN KOUDUM?

Inwoners van Koudum: hebt U donderdagavond tussen 21.30 -22.30 uur lichte aardschokken gevoeld? Geen paniek! In genoemde tijdsperiode kwamen twee (blauwe) VETZAVOTTERS met een vrij zware klap in aanraking met de vloer van de sporthal. Na een uitvoerige medische controle konden de spelers de wedstrijd uit spelen. BIKKELS!! Na afloop onderwierp het hoofd van de technische dienst van de sporthal, Sietse Abma, het gebouw aan een grondige inspectie. Uitslag: de hal had beide bevingen prima doorstaan!

KLEEDKAMERPERIKELEN.

Niet veel te melden uit de kleedkamer. Of het moest zijn dat er kleurenblindheid bij een van de leden werd vastgesteld. In plaats van zich met zijn eigen witte handdoek af te drogen pakte hij de blauw witte van een tegenstander. Toen hij zich had afgedroogd en de vergissing bemerkte, was hij wel zo vriendelijk om de natte handdoek aan de eigenaar terug te geven, zodat die zich toch nog enigszins droog kon wrijven.

NAZIT.

Slechte bezetting bij de nazit. Meerdere leden hadden een geldig excuus om vanuit de kleedkamer niet de route te volgen naar de kantine, maar de weg huiswaarts insloegen! Desondanks en desalniettemin een gezellige nazit. Gespreksonderwerpen: het gewicht van een VETZAVOTTER. Waarvoor auto’s wegenbelasting geheven wordt, zou door hem, volgens de s..r.,  “stoepbelasting” moeten gelden. Ander onderwerp: Albert. Na jarenlang na de match zich lavend aan een biertje, de laatste tijd ingewisseld voor een Radler, lest Albert zijn dorst tegenwoordig door middel van een rood wijntje. Hij wordt er van verdacht een wijngaard in Frankrijk te bezitten. Vragen in die richting laat hij onbeantwoord! VETZAVOT verwacht dat hij binnenkort een alpino petje gaat dragen en zich zal laten aanspreken als: Albèr!!!

VERJAARDAGEN/JUBILEA.

Deze rubriek komt pas aan het einde van het VETZAVOT-seizoen terug.

SPREUK VAN DE WEEK.

Vriend: iemand die tijdens je leven tegen je zegt wat anderen na je dood vertellen.                                                              ©jt

VETZAVOT NIEUWS.

Koudum, 06 januari 2018. WEDSTRIJDNUMMER 16 (906), 34e seizoen, donderdagavond 04 januari 2018.

Winnende goal: HENDRIK KAMSTRA! Winnaar 1e wedstrijd 2018: BLAUW! Grote afwezigen: JAN KAASJAGER en WICHER v.d. WAL! Ontsnapt aan een vreselijke val: EELKE v.d. MEER! Twee goals in één wedstrijd: AUKE LEENSTRA!  Enkele hoogtepunten uit de eerste, geweldige wedstrijd in 2018. Na de gebruikelijke plichtplegingen, de altijd weer gezellige verkleedpartij en de spanning van: in welk shirt mag wie spelen, betraden 12 leden het wedstrijdtoneel. Om twee aan elkaar gewaagde teams  te formeren, had scheidsrechter Sietse Abma het volgende bedacht: in het blauw: Eelke, Albert, Auke, Jan, Hendrik en overgeheveld van wit Sytze Folkertsma. Voor het witte team mochten spelen: Bennie, Sietze v.d. Wal, Tjerk, Pieter, Jarig en de gast van blauw, Gerrit. Vanaf de aftrap ontspon zich een geweldig duel, waarin al snel bleek dat het blauwe team een formule had gevonden om het de witten lastiger dan ooit te maken. Het gemis van Wicher werd ruimschoots gecompenseerd door Albert op zijn plaats te laten acteren. In het verleden wel eens de zwakste schakel van de ploeg, werd de achterhoede van blauw nu een bijna onneembare veste! Door het “verdeel  en heers” optreden van Sytze F.  in zowel achterhoede, middensectie en ook de aanval, kreeg het witte team het zwaar te verduren.  Al snel stond het blauwe team met 2-0 aan de gunstige kant van de score. Twee keer wist Auke te scoren, beide keren op subliem aanspelen van Sytze F.  Dat was ook het moment dat de s.r. het niet langer kon aanzien. Ondanks zijn zeer zware blessure ging hij verder als s.r./speler. Tot aan de rust werd er niet meer gescoord. Na de thee twee ploegen die even sterk waren. De kansen keerden, het witte team kreeg kans op kans. De aansluitingstreffer kwam op naam van Sietze v.d. Wal, na een schitterende pass van broertje Tjerk.  Omdat de vizieren van Gerrit en Pieter deze avond slecht stonden afgesteld , dacht het blauwe team te kunnen winnen. Even geen rekening gehouden met Tjerk. Hij wist de 2-2 aan te tekenen, geholpen door Eelke, die in een uiterste poging de bal buiten de palen te houden, zich verstapte en daardoor gelanceerd leek te worden. Gelukkig voor hem (en ons ook natuurlijk) wist hij zich staande te houden en de rem te vinden voordat hij in aanraking kwam met de muur!. Beide partijen leken tevreden te zijn met een gelijke stand. Echter, niet de s.r.!  Hij gaf aan tot en met de winnende goal te zullen laten doorspelen.  Beide partijen, op het tandvlees, zetten aan voor de overwinning! Winnaar werd het blauwe team. Alweer was het Sytze F. die een medespeler op maat bediende. Hendrik wist alleen voor Bennie, de 3-2 aan te tekenen. 

KLEEDKAMERPERIKELEN.

In de kleedkamer verliep het “omklaaien” zonder noemenswaardigheden. Of het moest zijn dat er eentje tot de ontdekking kwam, dat hij het hemd binnenste buiten aan had. Minder erg dan die keer dat hij de onderbroek achterste voren droeg. Dit euvel kwam aan het licht toen hij de ” j-sluiting” meende kwijt te zijn!!

NAZIT.

Een vrolijke nazit. VETZAVOT de enige bezoekers van de kantine. Voor Boukje een mooie gelegenheid om aan te schuiven wat weer tot gevolg had dat het “praat” netjes bleef. Ter sprake kwamen: de afkeer van Eelke voor oliebollen, de kernachtige uitspraken van Gerrit bij weer een gemiste kans, het tennisverleden van Albert, in het bijzonder zijn partijen tegen wijlen dhr. L. Mulder, de eetstoornis van Gerrit:(hij eet geen snacks meer!!!  Er werd ook heel fijntjes geïnformeerd bij Gerrit of en zo ja, hoe vaak hij had gescoord! Jammer!? De zorgvuldig klaargemaakte hapjes door Boukje werden zeer gewaardeerd! Gesterkt naar lichaam en geest keerden de VETZAVOTTERS op de gebruikelijk fatsoenlijke tijd huiswaarts. Ja toch??????

VERJAARDAGEN/JUBILEA.

Deze rubriek komt pas einde seizoen terug.

SPREUK VAN DE WEEK.

De kunst van te leven is: thuis te zijn alsof men op reis is.                                                                 ©jt

VETZAVOT NIEUWS.

Koudum, 30 december 2017. WEDSTRIJDNUMMER 15 (905), 34e seizoen, donderdagavond 28 december  2017.

Eelke v.d. Meer, Albert Fekken, Auke Leenstra, Jan Buma, Hendrik Kamstra en Gerrit Hiemstra speelden de laatste wedstrijd van 2017 in het blauwe shirt tegen Bennie Hofman, Tjerk v.d. Wal, Sietze v.d. Wal, Pieter de Jong Sytze Folkertsma en Jarig Tjoelker in een wit shirt. Allemaal onder de bezielende leiding van interim scheidsrechter Sietse Abma.  Van beide teams waren een gelijk aantal leden aanwezig, dus werd er door de s.r. niet gehusseld! De in het witte team spelende Tjerk had er deze avond al een wedstrijd zaalvoetbal op zitten. Bij de “bijna” bejaarden! Dus werd er afgesproken dat hij de match als sluitpost zou fungeren. Helaas voor blauw, hij toog meteen als een jonge hond ten aanval en scoorde ook nog eens. De schrik bij het blauwe team was groot. Verwarring alom. Dit gaf Pieter en Sytze van het witte team gelegenheid om de score uit te bouwen naar 3-0. Na misschien wel de beste en mooiste aanval van de avond waaruit Auke wist te scoren, kwamen de blauwen weer terug in de wedstrijd. Met de tweede goal van Sytze werd gerust bij de stand 4-1. Ingrijpen van de s.r. werd door het witte team gevreesd en door het blauwe team gehoopt. En jawel hoor: topscorer Sytze moest in het blauw verder, terwijl Jan weer eens in het wit moest, tot groot verdriet van Gerrit.  Voor de uitslag bleek deze wijziging van weinig invloed, voor het spelbeeld des te meer. Het tweede deel van de wedstrijd speelde zich voornamelijk af op de helft van het witte team. Met kunst en vooral vliegwerk werd er door wit verdedigd. Albert stuurde niet alleen zijn medestrijders maar vooral zichzelf naar de frontlinie. Resultaat: twee doelpunten van huurling Sytze, waarbij de tweede goal opmerkelijk was. Hij zorgde er voor dat keeper Bennie met bal en al achter de doellijn verdween!  Door al dat offensief geweld  van blauw werd de verdediging vaak gelaten voor wat het was. Voor alweer Tjerk en Sietze bood dit de gelegenheid om te scoren. Eindstand 6-3. Gezien alle kansen had de uitslag ook zo maar 6-9 kunnen zijn! En……. had de griep Wicher niet geveld, wie weet wat er dan was gebeurd!

KLEEDKAMERPERIKELEN.

Dat VETZEVOT alweer voor de 15e keer dit seizoen een wedstrijd speelde was te merken in de kleedkamer. Na al 14 keer te hebben geoefend, verloopt de kleedpartij steeds beter. Elkaar helpen bij aan- of uitkleden is niet meer nodig.

NAZIT.

De nazit was gezellig. Boukje verkeerde in topvorm! Met drankjes en hapjes werden de VETZAVOTTERS in de watten gelegd. Jammer voor haar dat Eelke zijn toespraak van de vorige week niet wilde of kon herhalen. Zelfs zij had er niet veel van mee gekregen! Wat wel bij iedereen was ingedaald: het visuele gebeuren waarmee Boukje bedankte voor de attentie!  Via FB kon men in de USA zelfs meegenieten van de wijze waarop Boukje haar dank liet blijken!

YPE DE BOER † 1 juni 2017.

Het jaar 2017 is bijna teneinde. VETZAVOT kijkt (bijna) nooit terug. Wat geweest is, is geweest en komt niet weer terug.  Wat belangrijk is: wat er komt.  Toch deze keer een uitzondering. YPE DE BOER. Dit afgelopen jaar moest VETZAVOT helaas voor altijd afscheid nemen van Ype. Hij was van 2009 tot zijn overlijden afgelopen jaar de vaste scheidsrechter, materiaalman en bediener van het scorebord en deelreisleider van onze club. Nog steeds worden we bij de wedstrijden herinnert aan Ype. Zijn gele en soms rode kaarten, zijn dreigende vinger, zijn commentaar, zijn humor, zijn BEDANKT BOUKJE, kortom elke donderdagavond doet zich wel een situatie voor die ons Ype doet herinneren.  Hoewel gezegd wordt: “Niemand is onmisbaar”,  VETZAVOT mist Ype!

VERJAARDAGEN/JUBILEA. 

Deze rubriek komt pas einde seizoen terug.

SPREUK VAN DE WEEK.

Het leven is geen snelweg maar een landweg waar je af en toe moet stilstaan om van het uitzicht te genieten. 

©jt

VETZAVOT NIEUWS.

Koudum, 23 december 2017. WEDSTRIJDNUMMER 14 (904), 34e seizoen, donderdagavond 21 december  2017.

Terwijl de Kerstborrel van de voetbalafdeling van Oeverzwaluwen al in volle gang is, moeten de leden van VETZAVOT nog een wedstrijd afwerken. Door allerlei omstandigheden waren er slechts negen spelers aanwezig, plus scheidsrechter Sietse Abma. Gelukkig was de s.r. bereid om naast zijn verantwoordelijke taak als s.r. ook als speler op te treden! Gelijkelijk verdeelt , 5 tegen 5, stonden de volgende heren in de arena tegenover elkaar: in het blauwe team Eelke, Albert, Jan Buma, Hendrik en Sietse Abma, in het witte shirt: Sietze v.d. Wal (keeper), Sytze Folkertsma, Gerrit, Pieter en Jarig. Na de vernedering van de vorige week ( 5-0 verlies) waren de witten er op gebrand om revanche te nemen. Daar leek het in het begin totaal niet op. Met als regisseur Sietse A.  combineerde het blauwe team er lustig op los. Bleef voor de witten aanvankelijk niks anders over dan tegenhouden! Toen het overwicht niet tot uitdrukking kwam op het niet werkende scorebord, begon het blauwe team de greep op de wedstrijd langzaam te verliezen. De drang om te scoren werd als maar groter, waardoor men vaak te veel mannen voor de bal kreeg. Toen werd duidelijk dat het blauwe team hun wekelijkse slot op de deur, Wicher, wel erg mistte! Het was, na lange tijd, Pieter die weer eens wist te scoren! Meteen daarop wist Sytze F. het net te vinden. 2-0. Vlak voor de ontbrekende thee, kreeg het blauwe team weer enige hoop. Na een vloeiende aanval, geleid door de s.r. werd de hele verdediging van wit open gereten! Het was Sietse A. die Hendrik in staat stelde de aansluitingstreffer te scoren! Na de thee ging het volledig mis met het blauwe team. Eerst een groot misverstand tussen keeper Eelke en Albert. Hoffelijk als ze zijn, lieten ze elkaar de eer om het schot op doel van Pieter te keren. Gevolg: 3-1 voor wit. Na een sterke periode van Gerrit, 2 doelpunten, dacht Pieter aan een hattrick! Na de 6-1 door Pieter, floot de s.r., net toen Pieter voor zijn derde goal ging, voor einde wedstrijd!

KLEEDKAMERPERIKELEN.

In de kleedkamer had iedereen alles onder controle. Waarschijnlijk was de minieme bezetting hieraan debet. Goed gekleed en gekamd gingen de VETZAVOTTERS, de witten iets blijer dan de blauwen, richting kantine, om zich te storten op de kerstborrel!

NAZIT.

In een volle kantine, werd de voetbalavond van VETZAVOT waardig afgesloten. Wat er zich onderling afspeelde ging aan de meeste mannen voorbij. Zelfs zonder gehoorapparaat was conversatie onderling een inspannende bezigheid. Door een opgewekte stemming van alle aanwezigen en zittende onder een luidsprekerbox, waar niet te volgen klanken uit kwamen, was de onderlinge verstaanbaarheid zo goed als onmogelijk. Gelukkig vergoedde het gerstenat en de hapjes veel.  Voor de wekelijkse goede zorgen van Boukje voor haar VETZAVOTTERS, had VETZAVOT een kleine attentie voor haar. De aangewezen persoon om dit aan Boukje te overhandigen kon niemand anders zijn om dit namens VETZAVOT te doen: Eelke. Voor deze handeling had Eelke een mooie toespraak voorbereid. Alleen jammer,  misschien dat Boukje er iets van heeft verstaan, de VERZAVOTTERS dus niet! De woorden van Eelke gingen verloren in de vele decibels die de kantine vulden! Voorgesteld: Eelke mag het a.s. donderdagavond overdoen!! Inclusief tutten!

Naar aanleiding van vorige week: het is met de ramen van Sietze v.d. Wal helemaal goed gekomen!

VERJAARDAGEN/JUBILEA.

Op 26 december hoopt Gerrit Hiemstra  76 jaar te worden. VETZAVOT wenst Gerrit alvast van harte geluk met het bereiken van deze mijlpaal en hoopt dat hij nog heel veel goede en gezonde jaren te goed heeft, samen met allen die hem dierbaar zijn!

SPREUK VAN DE WEEK.

Als je niet weet waar de klepel hangt, moet je de klok niet luiden.                                                   ©jt

VETZAVOT NIEUWS.

Koudum, 16 december 2017. WEDSTRIJDNUMMER 13 (903), 34e seizoen, donderdagavond 14 december  2017.

GRANDIOOS! VERNEDERD! AFGESERVEERD! GERECHTIGHEID! OFFDAY! EELKE HOUDT DE NUL! SYTZE FOLKERTSMA MAAKT HET VERSCHIL! DRAMATISCH! HOSANNA! TERNEERGESLAGEN! Allemaal termen die op de wedstrijd van 14 december van toepassing zijn. De positieve woorden voor het blauwe team, dus moeten de negatieve opmerkingen logischer wijze van toepassing zijn op het witte team. De leden van het witte team kunnen nu verder gaan met het volgende onderwerp, de blauwen lees jullie successtory! S.r  Sietse Abma stuurde de volgende teams de kleedkamer uit: voor wit: Bennie, Sietze en Tjerk v.d. Wal, Gerrit, Pieter en Jarig, voor het blauwe team mochten opdraven: Eelke, Wicher, Albert, Jan Buma, Hendrik en Sytze Folkertsma, die zijn witte shirt had moeten inleveren om zich vervolgens in het blauw te hijsen. Al heel snel bleek dat dit de avond voor het blauwe team zou worden. Door meteen “hoog druk te zetten” werd het witte team veroordeeld tot alleen maar tegenhouden. Zwaar in verlegenheid gebracht leidde dit tot grote fouten bij de witten. Als eerste profiteerde Jan Buma hiervan. Door een defensieve misser bij wit en een perfecte loopactie wist Jan met een prima goal 1-0 aan te tekenen. Meteen daarop werden Tjerk en Bennie dusdanig belaagd dat zij met vereende krachten de bal in eigen doel werkten. 2-0!  Toen bij de volgende aanval de ver opgerukte Albert Jarig in zijn hemd zette en er 3-0 van maakte, greep de s.r. in. Hij kon het niet langer aanzien en ging verder als s.r./speler, als zevende man voor het witte team. Na de pauze werd het alleen nog maar beter voor blauw en dientengevolge dus slechter voor wit. De vierde treffer voor blauw kwam op naam van een speler in het wit. In een poging Sytze F. af te stoppen wist Jarig niks beters te doen dan de bal achter Bennie te deponeren.  Hierna volgde zelfs een offensieve periode van wit. Wat er ook werd verzonnen, het mocht niet baten. Eelke wenste onder geen beding te capituleren! Zelfs de vrijgevigheid van de s.r. door een groot aantal hoekschoppen weg te geven hadden geen effect. Toen Sytze F. de vijfde treffer voor blauw binnenschoot, vond de s.r. dat de lijdensweg voor wit lang genoeg had geduurd en stuurde de manschappen richting kleedkamer.

KLEEDKAMERPERIKELEN.

In de kleedkamer werd er natuurlijk gesproken over de eclatante overwinning van blauw! In plaats van medeleven voor de arme witten, ging de aandacht vooral uit naar de onfortuinlijke Auke. Hij moest zwaar geblesseerd deze wedstrijd missen. Het moet voor hem dubbel zwaar zijn! Wint blauw, is hij er niet bij!!

NAZIT.

Vrolijke gezichten tijdens de nazit. De leden van het blauw team met een grijns van oor tot oor! De leden van het witte team met een lach van de boer met kiespijn! Na een paar biertjes werd de stemming veel beter. Bovendien was Boukje er om de boel op te fleuren! Hoewel?? Zij bediende de oudjes in een kletsnat “Sândobbe-shirt”! Oorzaak? Zij had Albert laten zien hoe je de glazen spoelt. Doet ze nooit weer!!! Albert moest het ook zo nodig proberen. In plaats dat het water het glas spoelde, spoot hij Boukje “dweil troch wiet”.

Sietze v.d. Wal kwam met een wel heel vreemde mededeling: hij ging deze keer vroeg naar huis!! Onbegrijpelijk. Hij gaf als reden: de andere morgen moest hij vroeg op. De ramen in zijn woning werden vernieuwd. Toen enkele VETZAVOTTERS hadden toegezegd hem die zelfde avond te helpen bij het verwijderen van de oude ramen, desnoods met behulp van wat bakstenen, kwam Sietze gelukkig terug op zijn voornemen. Rest nog een opmerking over Pieter. Drinkt hij gewoonlijk zijn biertje, deze keer nipte hij van een donkerrood gekleurd drankje. Druivensap uit Frankrijk ! Ja, ja!!

VERJAARDAGEN/JUBILEA.

Op 26 december hoopt Gerrit Hiemstra  76 jaar te worden. VETZAVOT wenst Gerrit alvast van harte geluk met het bereiken van deze mijlpaal en hoopt dat hij nog heel veel goede en gezonde jaren te goed heeft, samen met allen die hem dierbaar zijn!

SPREUK VAN DE WEEK.

Te laat komen is gebrek aan respect, niet aan tijd!                                                                                                                    ©jt

VETZAVOT NIEUWS.

Koudum, 09 december 2017. WEDSTRIJDNUMMER 12 (902), 34e seizoen, donderdagavond 07 december  2017.

Dertien spelers en de scheidsrechter. Dus alweer problemen met de samenstelling van twee gelijkwaardige teams. Eén team met zeven, het andere team met zes spelers. Het blauwe team mocht aantreden met de volgende zeven: Eelke, Wicher, Albert, Jan Buma, Auke, Hendrik en Gerrit. Het witte team met:  Bennie, Tjerk, Sietze v.d. Wal, Jarig, Sytze Folkertsma en Pieter.  Blauw acteerde met een 1-2-2-2 opstelling. Het witte team ging van start met een 1-3-1-1 formatie. Logischer wijs had dit tot gevolg dat het spel zich voor een groot deel afspeelde op de door het witte team verdedigd grondgebied. Vooralsnog zonder gevolgen. De hechte witte muur vormde een onneembare veste voor blauw. Schoten van afstand belanden zelden tussen de palen. Uitvallen van het witte team werden gaandeweg de wedstrijd gevaarlijker. Vooral wanneer Sietze v.d. Wal en Sytze Folkertsma aan het front verschenen. Het was dan ook Sytze die, na een verrassende aanval de score opende. Toen kort daarop Sietze v.d. Wal ook nog doel trof, was de verbijstering bij het blauwe team groot. Gelukkig werd een regelrechte ramp voor blauw voorkomen door het rustsignaal van scheidsrechter Sietse Abma! Crisisoverleg van het blauwe team gedurende de pauze. Spelers van het witte team werd de toegang tot de kleedruimte ontzegd! Na het crisisberaad werden harde eisen  gesteld! Tjerk moest zich in het blauw hijsen! Compensatie voor wit: Gerrit. Tot overmaat van ramp voor de witten, schaarde s.r. Abma (voormalig speler van blauw) zich achter de eisen. Voor wit zat er niks anders op dan de eisen in te willigen! Gesterkt door de geslaagde revolutie, zette het blauwe team vanaf de aftrap de witte onder zware druk. Al vrij snel met gunstig gevolg! Het was de gekidnapte Tjerk die voor de aansluitingstreffer zorgde na volledige paniek in de witte achterhoede. Lang duurde de euforie echter niet. Bij een massale uitbraak van wit boorde Jarig alle hoop bij blauw de grond in. Met een van grote afstand geschoten draaiende, stuiterende bal wist hij Eelke kansloos te maken! 3-1 voor wit! Na deze goal werd het s.r. Abma allemaal wat teveel. De coupe dreigde te mislukken! Hij melde zich als achtste speler voor het blauwe team om de stand een draaglijker aanzien te geven. Het mocht niet meer baten! De onvermoeibare Sytze Folkertsma velde het vonnis: 4-1!! Tegen het einde van de match deed het blauwe team iets terug. Met de mooiste goal van de avond bracht Jan Buma de stand terug tot 4-2. Ondanks een onbegrijpelijkelange verlenging kwam in deze stand geen verandering meer.

KLEEDKAMERPERIKELEN.

Schuimparty na afloop van de wedstrijd. Eén van de VETZAVOTTERS was door de Sint verrast met een rood/witte flacon shampoo. Nadat hij in de kleedruimte een flinke hoeveelheid van het crèmekleurige goedje in zijn haar had gedaan, stapte hij vol verwachting onder de douche. Het bleek goed spul te zijn!  Het maakte niet alleen schoon, het kleurde ook nog. Prachtig wit!! En het schuimde……………!!! Glimmend over lijf en leden en met prachtig wit haar stapte betrokken speler trots als een pauw de kleedkamer weer binnen! Het kammen van de haartjes duurde deze keer langer dan normaal!

NAZIT.

Voor het eerst in de geschiedenis van VETZAVOT zat Eelke na de wedstrijd niet aan het hoofd van de tafel! Eerdere pogingen van VETZAVOTTERS om Eelke van zijn plaats te verdrijven, hadden geen succes. Zij werden altijd vriendelijk doch dringend verwijderd. Bij binnenkomst in de kantine zaten er twee  jonge dames aan de tafel, waarvan één op de stoel van Eelke! Zonder commentaar nam Eelke genoegen met een zetel naast de dames!

Na de enerverende voetbalmatch was het opvallend rustig tijdens de nazit. Het blauwe team treurend over de ondanks de revolutie in de rust, toch verloren match, de witten nog verbouwereerd nadenkend over de coupe van blauw. De nederlaag was voor Auke aanleiding om zijn teamgenoten de volgende morgen uit te nodigen voor crisisoverleg! Waarom hij ook een enkele speler uit het witte kamp uitnodigde???  Transfer bespreking? Omkoping? Met spanning wordt nu al uitgekeken naar donderdagavond 14 december, 21.30 uur!

VERJAARDAGEN/JUBILEA.

11 december a.s. zijn Tineke en Wicher van der Wal 47 jaar getrouwd. VETZAVOT wenst hen een fijne dag toe, samen met allen die hen lief zijn. Nog heel veel jaren in een goede gezondheid!!!!!

SPREUK VAN DE WEEK.

Een kleinigheid drijft mensen uit elkaar, een catastrofe brengt ze tot elkaar.                                                                ©jt

 

 

VETZAVOT NIEUWS.

Koudum, 19 november 2017. WEDSTRIJDNUMMER 09 (899), 34e seizoen, donderdagavond 16 november  2017.

Sinds jaar en dag spelen de VETZAVOTTERS hun onderlinge duels in het wit en in het blauw. Iedereen heeft een eigen shirt met het embleem van VETZAVOT erop. Bovendien prijkt op elk shirt de naam van de drager. Als iedereen aanwezig is, geen probleem, elk in de eigen kleur. Bij het ontbreken van één of meerdere leden, ontstaat weleens een probleem. Het is tegenwoordig meer regelmaat dan uitzondering, dat één of meerdere spelers niet in eigen shirt mogen spelen. Deze week de volgende teams: blauw: Eelke, Albert, Auke, Tjerk en Hendrik en in het wit: Sietze v.d. Wal, Sytze Folkertsma, Gerrit, Pieter, Jan Buma en Jarig. 5 in het blauw en 6 in het wit. Al snel bleek het witte team veel te sterk te zijn.  De 2-0 was al heel snel een feit.  Eerst was een razend snelle Gerrit alles en iedereen te snel af en scoorde. Meteen daar aan volgend prikte Sytze F. de 2-0 binnen. Er werd toen al zachtjes tien, tien, tien gescandeerd! Meteen daar op, misschien wel de mooiste aanval van de avond, wist Auke tegen te scoren.  Toen achtereen volgens weer Gerrit en Sytze voor het witte team de score hadden opgevoerd, werd het de s.r. te gortig. Hij ging als s.r.-speler de gelederen van het blauwe team versterken. Met 6 tegen 6 en de scheids binnen de gelederen, was het evenwicht tussen de twee ploegen hersteld!  Toen Sytze F. de mooiste goal van de avond binnen schoot (in eigen doel), kregen de blauwen hoop op een gunstiger resultaat. Het was Pieter die aan alle illusies van het blauwe team een einde maakte door de vijfde goal voor wit te scoren. Na deze goal vond s.r. Abma het genoeg en floot deze wedstrijd naar de historie. Na afloop vond er nog even een medische check plaats bij Albert en Auke. Zij waren gedurende de match zwaar ter aarde gestort! Na zorgvuldige inspectie bleek dat alle onderdelen nog op de oorspronkelijke plaatsen zaten en afgezien van enige verkleuring, nog prima bleken te werken. Pieter moest zelfs zeer uitvoerig worden onderzocht! In tegenstelling tot Albert en Auke was hij tweemaal hardhandig met de vloer in aanraking gekomen.  Ook bij hem werd niks aangetroffen om ongerust over te zijn!

Als nu deze week Wicher weer uit het revalidatiecentrum wordt ontslagen en Jan Kaasjager weer het werkkamp mag verlaten en Bennie weer veilig mag thuis komen uit het recreatiecentrum en ……….. als ze dan ook nog eens de gang naar “De Sândobbe” maken, zou het zo maar kunnen zijn dat VETZAVOT de volgende donderdagavond voor het eerst voltallig kan aantreden.

KLEEDKAMERPERIKELEN.

Tegenwoordig geen noemenswaardige verkleed problemen. Het wisselen van shirt gaat wel eens gepaard met gemopper. Dit heeft niet zo zeer met het verkleden te maken, als wel met het feit dat men voor het andere team moet spelen.  Pech voor Albert. Op zijn vaste plaats in de kleedkamer vond hij een keurig jasje en een paar prachtige, witte sportschoenen.  Dit vond hij geweldig! Eelke al eens een fles shampoo, hij vond dat hij veel beter uit was! En Sinterklaas was nog niet eens in het land. Helaas duurde de pret voor Albert niet lang. De jas en de schoenen werden al snel opgeëist door een jonge dame. Mopperend dat de heren van VETZAVOT in een dameskleedkamer zaten, ging ze er met haar verloren gewaande spullen vandoor. De schat had de kleedkamer als garderobe gebruikt. En omdat er alleen maar herenteams aan het sporten waren, ging ze er van uit dat de dameskleedkamer onbezet was. Ze had niet door dat de heren kleedkamers al bezet waren door de zaalvoetballers van Workum en Koudum!  En dan nog: voor VETZAVOT zijn de kleedkamers GENDER NEUTRAAL!!

NAZIT.

De nazit verliep ook deze keer, onder de dwingende ogen van Boukje, voor VETZAVOT begrippen zeer beschaafd.

De onderwerpen, die na enige biertjes over de tafel gingen, zijn niet voor publicatie geschikt.

VERJAARDAGEN/JUBILEA.

De eerstvolgende bijzondere verjaardag voor VETZAVOTTERS is de verjaardag van Sinterklaas!

SPREUK VAN DE WEEK.

In het verleden gebeurt niets meer!!                                                                                                                                     ©jt

VETZAVOT NIEUWS.

Koudum, 29 oktober 2017. WEDSTRIJDNUMMER 06 (896), 34e seizoen, donderdagavond 26 oktober  2017.

Weer een prima opkomst! Alleen Bennie en Jan Kaasjager ontbraken. Van Jan heeft het bestuur inmiddels een foto gevraagd om op donderdagavond in de kleedkamer op te hangen. Zijn beeltenis is in de hoofden van de leden aan het vervagen. Is Jan er toch nog bij! Zonder ingrijpen van scheidsrechter Sietze Abma traden exact dezelfde teams aan als vorige week. Dus in het blauw: Eelke, Albert, Auke, Wicher, Jan Buma en Hendrik en in het wit: Pieter, Gerrit, Sytze Folkertsma, Tjerk, Jarig en de vervanger van Bennie als keeper: Sietze v.d. Wal. Vanaf het snerpend beginsignaal van de s.r. werd het witte team vastgezet op eigen bodem. Dankzij het ijzersterke verdedigende  duo van der Wal en de kort daarvoor altijd onvermoeide Sytze F. leverde dit geen directe schade op voor de witten. Tot aan het moment dat Albert zich stortte op het aanvallende werk! Met een beheerste schuiver zette hij de gehele achterhoede van het witte team op het verkeerde been, 1-0 voor blauw. Dat werd  Tjerk te gortig. Hij moet gedacht hebben: Wat Albert kan, kan ik ook. Hij waagde het om mee ten aanval te trekken,en toen hij op maat werd bediend door Jarig, trok hij de stand weer gelijk.  Niet lang daarna wierp Tjerk alle frustratie van zich af door eerst Wicher keihard aan te schieten en vervolgens asociaal hard te scoren. Hopelijk zal het toch al kwetsbare gehoor van Eelke geen blijvende schade ondervinden van deze goal, waarvan hij alleen het fluitend geluid heeft gehoord! De aangeslagen Wicher werd tijdelijk vervangen door de s.r.! Met een listig met passes strooiende Wicher weer in de gelederen, ging het blauwe team fanatiek op zoek naar goals. De uitstekend keepende Sietze v.d. Wal wist zich lang staande te houden, menigmaal geholpen door een van de beide palen! Ook aan de andere kant een zich onderscheidende keeper! Eelke , ook niet te klagen over hulp van de palen, wist zelfs doorgebroken aanvallers (o.a. Jarig) van scoren af te houden. Het blauwe team, keihard strijden voor een goed resultaat, gooide werkelijk alles in de strijd. Auke probeerde zelfs languit liggend de tegenstand te breken! Albert was enig moment de mening toegedaan dat “hy hie lizze matten” en Gerrit daarentegen vond dat “hy hie zitte matten”!  Uiteindelijk trok het witte team toch aan het langste eind. De eindstand van 4-1 werd bereikt door scores van Albert, Sytze F. , Gerrit en Tjerk (2x).

GELE/RODE KAARTEN.

AFGESCHAFT!!!!!!! (??).

VACATURE:  SCHEIDSRECHTER, MATERIAALBEHEERDER, SCOREBORD BEDIENER.

Ook na de zesde match geen invulling van vermelde vacatures. Deze rubriek bleef ook na deze avond zonder enige commentaar, en zonder dat er zich iemand aanmeldde! HET BESTUUR BLIJFT DIT HERHALEN!!!!!!!!!

KLEEDKAMERPERIKELEN.

Het wordt weer een saaie boel in de kleedkamer. De verkleedpartijen voltrekken zich zonder incidenten die het vermelden waard zijn. Ook nu weer! Iedereen had alles wat nodig was bij zich. Ook zat alles, zowel tijdens als na de match op die plaatsen waar het de bedoeling was dat het zou zijn aangebracht!  Hendrik, deze keer kennelijk ietwat “krebintig” , zag zich genoodzaakt zijn uitgetrokken kleine broekjes middels het opwerpen met zijn voet, rechtstandig uit de lucht te plukken!

NAZIT.

De nazit verliep zonder noemenswaardigheden. Het speciale glas was weer een prooi van de man met de grootste dorst! Aan het huwelijksjubileum van Pieter en Cilia werd op gepaste wijze aandacht besteed! Het bier van Pieter smaakte best! Het verhaal van Eelke over zijn bezoek aan verwanten in de Apenheul te Apeldoorn werd ademloos aangehoord! De bediening was weer uitstekend! Minke was deze keer de gastvrouw. Alle VETZAVOTTERS gedroegen zich voorbeeldig, zodat Minke geen aanleiding zag om zich aan te sluiten bij “#METOO”! Klein incidentje: Eén VETZAVOTTER bediende zich bij het afrekenen ineens van een andere naam! Dacht zeker dat Minke daar intrapte. Mooi niet dus!

VERJAARDAGEN/JUBILEA.

Het is voorlopig gedaan met de traktaties! Dus VETZAVOTTERS wil je toch op de donderdagavond je quotum halen, meer zakgeld vragen!

SPREUK VAN DE WEEK.

Slogan voor in de kantine:

Toen Mozes op de rotsteen klopte, was het water wat er dropte, maar klopt men hier dan krijgt men bier! (SvdW)                     ©jt

VETZAVOT NIEUWS.

Koudum, 04 november 2017. WEDSTRIJDNUMMER 07 (897), 34e seizoen, donderdagavond 02 november  2017.

De reden waarom Jan Kaasjager dit seizoen nog niet in de arena is verschenen is bekend! Jan voelt zich geroepen om voor zichzelf en de elf pensionades  van VETZAVOT het pensioen veilig te stellen! Bedankt Jan!!!! En, omdat Hendrik om geheel andere reden afwezig meende te moeten zijn, stonden er, onder de vakkundige leiding van scheidsrechter Sietze Abma, 12 man aan de aftrap. Om twee gelijkwaardige ploegen tegenover elkaar te krijgen, besliste de s.r. dat Tjerk in het blauw moest spelen en Gerrit in het wit. Maten van Tjerk: Eelke, Auke, Albert, Jan Buma en Wicher. Naast Gerrit mochten Bennie, Sytze Folkertsma, Sietze v.d. Wal, Pieter en Jarig in het witte shirt spelen. Van de beoogde gelijkwaardigheid kwam helemaal niks terecht. Vanachter uit aangestuurd door Wicher, bleek het blauwe team oppermachtig! Nadat Tjerk, als grote inspirator al heel snel de eerste treffer voor zijn rekening had genomen, punterde Albert  vanuit de middencirkel de tweede goal voor het blauwe team achter keeper Bennie. Ondanks het onvermoeibaar verdedigen van Sytze F. en Sietze v.d. Wal, kon niet worden voorkomen dat Tjerk voor rust nog tweemaal wist te scoren. Het witte team kon daar weinig tot niets tegenover stellen. In de pauze zag s.r. Abma in dat, wilde het nog een beetje een wedstrijd worden met twee richtingsverkeer een ingreep in de samenstelling noodzaak was. Tjerk en Gerrit moesten op zijn bevel van shirt wisselen. Met Tjerk in de verdediging (meestal) , was het evenwicht tussen de teams hersteld. Sterker nog, het witte team creëerde zowaar kansjes. Langzaam maar zeker werd de achterstand op het denkbeeldige scorebord kleiner. Sytze F. wist de score voor het witte team te openen, waarna Tjerk(!) de tweede voor zijn rekening nam. Net toen de witten dachten de aansluitingstreffer  te zullen aantekenen gooide Auke, met een droge knal, roet in het eten te moeten gooien, door de vijfde treffer voor blauw achter Bennie te deponeren. Toch wist het al in de eerste helft gesloopte team van wit met het aanspreken van de laatste krachten op te halen naar een eindstand van 5-4. Sytze F. en Jarig waren verantwoordelijk voor de derde en vierde goal van het witte team. Eerlijkheidshalve dient te worden vermeld dat het witte team de laatste vijf minuten op de been werd gehouden door de meespelende scheidsrechter!

GELE/RODE KAARTEN.

Geluk voor Tjerk. Of pech? Op zoek naar de eerste gele kaart van het seizoen en dientengevolge ook de eerste uitgereikt gele kaart van scheidsrechter Sietze Abma. Vond Tjerk het nodig om bij getreuzel met een intrap de bal keihard weg te schieten. Minstens geel!!! Gelukkig, of jammer (?), de kaarten zaten nog in de tas van de s.r.!

VACATURE:  SCHEIDSRECHTER, MATERIAALBEHEERDER, SCOREBORD BEDIENER.

Ook na de zevende match geen invulling van vermelde vacatures. Deze rubriek bleef ook na deze avond zonder enige commentaar, en zonder dat er zich iemand aanmeldde! HET BESTUUR BLIJFT DIT HERHALEN!!!!!!!!! Mocht er zich op korte termijn niemand melden voor bovenstaande vacature zal het bestuur genoodzaakt zijn om artikel 155 van het huishoudelijk reglement in werking te stellen: bij het niet vrijwillig melden van het vervullen van welke functie dan ook bij VETZAVOT is het bestuur gemachtigd om een functionaris aan te wijzen! Deze benoeming is onverbiddelijk en zal zonder tegenwerping aanvaardt moeten worden! Sanctie bij niet opvolgen van een bestuurlijke maatregel: een jaar lang alle VETZAVOTTERS trakteren op de eerste consumptie na afloop van welke activiteit van VETZAVOT dan ook!!

KLEEDKAMERPERIKELEN.

Na afloop was keeper Elke van het blauwe team de gelukkigste speler van allemaal. Hij had, niet alleen weer eens met zijn blauwe team een wedstrijd gewonnen, hij ging na het douchen aan de haal met een achtergelaten volle flacon shampoo! Overigs wel, nadat hij had vastgesteld dat er een heerlijk vrouwelijk geurtje aan zat!

NAZIT.

Voor het eerst dit seizoen stond de nazit onder leiding van Boukje. Dus orde en netheid gegarandeerd! VETZAVOTTERS,  die dachten met de terugkeer van Boukje ook  de geliefde gehaktbal op het menu zou staan kwamen bedrogen uit! Door de volledig vernieuwde kantine ontbrak er een voorwerp waardoor het consumeren van bedoelde bal, even uitgesteld moest worden.

VERJAARDAGEN/JUBILEA.

Sinds 2013 verblijft ons lid Sip de Jong in Bloemkamp. Sip hoopt op 11 november a.s. 75 jaar te worden. VETZAVOT feliciteert  Sip met zijn verjaardag en hoopt voor hem dat hij een leuke dag mag beleven en wensen hem, ondanks wat hem is overkomen, nog veel goede jaren. Adres van Sip: Bloemkamp, Jasmijn K8, F. Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward.

SPREUK VAN DE WEEK.

Een boer en een varken worden beiden knorrend vet.                                                                        ©jt

VETZAVOT NIEUWS.

Koudum, 14 oktober 2017. WEDSTRIJDNUMMER 04 (894), 34e seizoen, donderdagavond 12 oktober  2017.

Dit seizoen heeft VETZAVOT vijftien actieve voetballers. Zoals al jaren het geval: het blauwe team eentje meer dan het witte team. Het witte team kwam opdagen met slechts twee spelers!!! Van het blauwe team 7!! Bennie, reserve keeper Sietze v.d. Wal, Tjerk v.d. Wal, Jan Kaasjager en Pieter de Jong ontbraken bij het witte team, terwijl Wicher het voor het blauwe team liet afweten! Scheidsrechter Sietze Abma, nog in een revalidatie project, stelde zichzelf aan als doelman van het witte team, met als medespelers: Sytze Folkertsma, Gerrit en Jarig. In het blauw, alweer in overtal, Eelke, Auke, Albert,  Jan Buma en Hendrik! Net als de vorige match, werd het ook nu weer een doelpuntrijk duel met een hoofdrol voor Sietze Abma. Hij acteerde niet alleen als keeper in het witte team, hij was tevens de arbiter. Alsof dat al niet een te zware belasting was, hij ging ook nog eens als veldspeler meedoen! En, toen na afloop van de wedstrijd niemand meer precies wist wie welk doelpunt had gemaakt en hoeveel, besliste Sietze dat er met 5-5 gelijk was gespeeld! Na lang discussiëren werden als doelpuntenmakers aangemerkt: Sytze Folkertsma, Gerrit (2), en Sietze Abma (2) voor het witte team. De doelpunten voor het blauwe team werden toegekend aan: Albert (2), Auke (2) en Jan Buma. De zesde goal voor het witte team (van Jarig) werd om duistere reden afgekeurd!  Eelke kwam niet geheel ongeschonden uit de arena! Hij kwam hard in aanraking met de fluit van de s.r.! Een blauwe (!) bloeduitstorting ter grote van een twee euro munt tot gevolg! Hoe dit kon gebeuren? De doorgebroken scheidsrechter, als speler, kon, eenmaal alleen voor Eelke gekomen,  door zijn onwaarschijnlijk hoge snelheid niet tijdig stoppen. Botsing met Eelke tot gevolg. Ongelukkigerwijze kwam de om zijn hals bungelende fluit klem te zitten tussen de arm van Eelke en een zwevende rib van de s.r. Met voornoemde blessure tot gevolg. Wat iedere VETZAVOTTER al wel vermoedde, werd nu ook nog eens zichtbaar. Dat Eelke een bijzondere man is, was allang bekend. Nu werd duidelijk dat hij van adel moet zijn! Er kwam blauw bloed uit zij wond!

GELE/RODE KAARTEN.

Het lijkt er sterk op dat deze rubriek kan verdwijnen. Alweer een wedstrijd zonder gele en/of rode kaarten. Zou het zo zijn dat de oudjes eindelijk wijs zijn geworden? Zouden ze eindelijk beseffen dat het gemakkelijker is de regels te volgen dan ze te overtreden? Of is het de intimiderende zwarte bril, samen met de donkere blik in de ogen van de scheidsrechter die de VETZAVOTTERS het rechte pad doen bewandelen?

NIEUWE SCHEIDSRECHTER, NIEUWE MATERIAALBEHEERDER, NIEUWE SCOREBORD BEDIENER.

Ook na de vierde match van het nieuwe seizoen  geen invulling van vermelde vacatures. Deze rubriek bleef ook na deze avond zonder enige commentaar, laat staan van een aanmelding!

KLEEDKAMERPERIKELEN.

Het gaat met de VETZAVOTTERS de goede kant op! De drie voorgaande oefeningen beginnen vruchten af te werpen! Deze keer geen enkel incident! Niks vergeten en na afloop zat alles op de bedoelde plaats!

NAZIT.

Na de problemen van de vorige week met het bier, was het nu perfect in orde! Feite mocht de VETZAVOTTERS bedienen met bier uit de spiksplinter nieuwe tapkraan! En het smaakte voortreffelijk! De nazit kreeg nog meer allure door de aanwezigheid van Boukje! Kwam het niveau van “het praat” zeer ten goede!!

VERJAARDAGEN/JUBILEA.

13 oktober j.l. was het de 61e verjaardag van Jan Kaasjager! Helaas, we mochten Jan dit prille seizoen nog niet als voetballer bewonderen! Waar hij normaal schittert als voetballer, schittert hij tot op heden door afwezigheid! Desalniettemin Jan: nog heel veel gezonde en gelukkige jaren met allen die je lief zijn!

Komende week weer een huwelijksjubileum!! Gerrit en Wiesje zijn op 18 oktober al weer 54 (!) jaar getrouwd! VETZAVOT wenst deze twee geliefden een fijne dag en alle goeds voor de toekomst, samen met allen van wie zij zielsveel houden en …….. uiteraard VETZAVOT!

SPREUK VAN DE WEEK.

Geluk is niet te koop en toch wil men veel betalen om gelukkig te zijn.                                               ©jt

<<< VORIGE PAGINA

VETZAVOT NIEUWS.

Koudum, 07 oktober 2017. WEDSTRIJDNUMMER 03 (893), 34e seizoen, donderdagavond 05 oktober  2017.

Elke donderdagavond ga je dan rond 21.15 uur richting sporthal “De Sândobbe”. Naar een onderlinge wedstrijd zaalvoetbal van VETZAVOT. En elke keer vraag je je af: wat zal er nu weer gebeuren? Ga je winnen? Of verliezen? Wie is er wel? Wie niet? Sommige leden melden zich van te voren keurig af, van anderen weet je dat pas als de s.r. fluit voor de aftrap! Voor de wedstrijd begint spelen zich soms al hilarische taferelen af.  Voor sommigen is het altijd weer spannend of de spelerstas wel alles herbergt wat nodig is om te kunnen voetballen. Deze avond vond de oudste speler van VETZAVOT, Albert Fekken, een verrassing in zijn tas! Doorgaans speel je zaalvoetbal op twee schoenen. Albert had geluk! Er zaten twee schoenen in zijn tas. Nog meer geluk voor Albert: er zat een linker en een rechter schoen in. Detail: het waren twee heel verschillende schoenen! Een rode en een witte! Voor Albert, bleek tijdens de match, geen enkel probleem. Nadat de scheidsrechter, de heer S. Abma, de teams had samen gesteld en de tijdklok door minstens zeven personen was ingesteld, gingen Eelke, Hendrik, Albert,  Auke, Gerrit en Jan Buma in het blauw de strijd aan met Bennie, Pieter, Tjerk, Sietze v.d. Wal en Jarig die voor het witte team van start gingen. Het werd een strijd van 5 tegen 6. En zoals zo vaak, de vijf gingen veel beter van start dan de 6! Tot aan 4-4 werd om en om gescoord. Steeds als wit een voorsprong nam, kwamen de blauwen weer langszij. Bij de stand 4-4 scoorde Albert de 4-5 voor het blauwe team. Met deze goal dachten de blauwen de winst in de pocket te hebben! Niet dus! In de allerlaatste seconde, wat een timing van de s.r, wist het witte team toch nog de verdiende gelijkmaker achter Eelke te deponeren! Scoreverloop: 1-0: Sietze v.d. Wal, 1-1: Gerrit. 2-1: Jarig, 2-2 Albert! 3-2: Sietze v.d. Wal met een fenomenale kopbal, welke hij zelf voor drie goals wilde laten mee tellen! 3-3: Jan Buma. 4-3: Tjerk, met het op dat moment meest vooruitstekende lichaamsdeel: de buik!! 4-4: Gerrit. 4-5: Albert, met de witte schoen! 5-5: Pieter.

GELE/RODE KAARTEN.

Voor de derde keer oprij vond de s.r. het niet nodig om kaarten te tonen! Hoewel? Toen hij dacht een kaart te moeten trekken, kwam hij er achter, dat de kaarten nog in de kleedkamer lagen!

MAN of the MATCH.

In de bestuursvergadering van 5 oktober 2017, waarbij alle bestuursleden aanwezig waren, t.w. Bennie en Jarig, is besloten, dat de verkiezing van MAN of the MATCH, niet meer zal plaatsvinden.  Deze verkiezing werd ooit geïntroduceerd door wijlen Ype de Boer. Het bestuur vindt dat deze verkiezing van Ype en door Ype voor altijd aan hem verbonden dient te blijven!

NIEUWE SCHEIDSRECHTER, NIEUWE MATERIAALBEHEERDER, NIEUWE SCOREBORD BEDIENER.

Ook na de derde match van het nieuwe seizoen heeft zich niemand gemeld voor de vacature van materiaalbeheerder. Ook werden er geen kandidaten voorgedragen voor de vacante functie van scheidsrechter! Het bestuur vraagt zich wanneer de dag komt dat de VETZAVOTTERS aan de aftrap staan zonder bal! Zonder s.r.! Zonder de hulpmiddelen zoals: leesbril, kniestuk, enkelversteviging, verband, pleisters, gehoorapparaten, simpel door het feit dat geen enkele VETZAVOTTER als materiaalbeheerder wil fungeren!!

KLEEDKAMERPERIKELEN.

Afgezien van het schoenen incident van Albert, ging het uit, aan, weer uit en tenslotte weer aankleden deze keer voor VETZAVOT begrippen heel goed! Hoewel Eelke deze rituelen mopperend uitvoerde, verscheen hij toch helemaal “kreas” in de kantine voor de nazit. Vorige week moesten enkele spelers zich in het donker aankleden, omdat de lichten te snel werden gedoofd, of, omdat de spelers te veel tijd namen om te douchen en te kleden. Albert was deze keer goed voorbereid: zaklamp mee!!

NAZIT.

De nazit begon met veel gemopper! Over het bier hoor je al meer dan 33 jaar niks dan goeds! Tot nu! Onder aanvoering van Gerrit werden de officieren van kantinedienst, Jelle en Tjerk ter verantwoording geroepen over de kwaliteit van het glaasje bier! Aanvankelijk kregen slecht gespoelde glazen de schuld. Het bleek toch even anders. Er was iets met zuurstof! VETZAVOTTERS met toch al weinig zuurstof na een wedstrijd en bier waar het zuurstofgehalte niet in orde is: PROBLEEM!! Gelukkig snel opgelost! Zoals jaren geleden te doen gebruikelijk:  er werden weer flesjes  bier geserveerd! Volgens Gerrit werd je daar blijer van dan van bier uit glas!

VERJAARDAGEN/JUBILEA.

Nog een week wachten. Dan is er weer een VETZAVOTTER die iets heeft te vieren!

SPREUK VAN DE WEEK.

Verander de lijn aan je gezicht: LACH!!!                                                                                          ©jt

VETZAVOT NIEUWS.

Koudum, 29 september 2017. WEDSTRIJDNUMMER 02 (892), 34e seizoen, donderdagavond 28  september  2017.

Twaalf spelers en een scheidsrechter. Er kon weer worden gevoetbald! Zowel het blauwe als het witte team konden in tact blijven met één uitzondering: Gerrit mocht weer eens in het wit acteren. Het werd een leuke wedstrijd. Beide teams waren aan elkaar gewaagd. Een iets beter combinerend blauw team tegen een onverzettelijk wit team. Het lichte overwicht van blauw werd niet omgezet in doelpunten. Mede door het uitstekende keeperswerk van de doelman van het witte team. Aan de andere kant deed de keeper van blauw het ook uitstekend. Toch werd er een eindstand bereikt van 1 tegen 1. De eerste score was voor wit.  Na veel gehannes en gerommel wist Pieter de Jong uiteindelijk het net te vinden. Voor het blauwe team het sein om een tandje bij te schakelen. En, zowaar het lukte! Het was “good old” Albert Fekken die zorgde voor de gelijkmaker. En hoe!! Aangespeeld onder zware dekking, wist Albert zich met een heuse pirouette vrij te spelen en Bennie te verschalken.  De interim-materiaalman was zo onder de indruk van deze actie van Albert, dat hij beloofde om voor Albert een tutu en spitzen te zullen aanschaffen!  Voor deze geweldige voetbalavond waren verantwoordelijk: voor wit: Bennie, Sietze v.d. Wal, Pieter de Jong, Sytze Folkertsma, Jarig en gastspeler Gerrit, voor blauw: Eelke, Wicher, Hendrik, Auke, Jan Buma en Albert. En alles onder de bezielende leiding van s.r Abma!

GELE/RODE KAARTEN.

Vorige week rees de vraag of de scheidsrechter van dienst, Sietze Abma, wel gele of rode kaarten op zak had. Deze avond bleek dat hij wel degelijk een gele en een rode kaart in zijn bezit had. Met de borst vooruit kwam hij vooraf de kleedkamer binnen. In zijn linker borstzak prijkten twee kaarten, een gele en een rode! Hij had zich voor wat deze wedstrijd betrof de moeite kunnen besparen! De spelers gedroegen zich ook in deze wedstrijd weer voorbeeldig zodat zelfs het fluiten voor overtredingen niet eens nodig bleek.

MAN of the MATCH.

De titel “Man of the Match” werd ook deze avond niet toegekend! Wanneer zal worden beslist of deze titel wel of niet weer zal worden ingevoerd, is niet besproken!

NIEUWE SCHEIDSRECHTER, NIEUWE MATERIAALBEHEERDER, NIEUWE SCOREBORD BEDIENER.

Ook na de tweede match van het nieuwe seizoen heeft zich niemand gemeld voor de vacature van materiaalbeheerder. Ook werden er geen kandidaten voorgedragen voor de vacante functie van scheidsrechter!

KLEEDKAMERPERIKELEN.

De gemiddelde leeftijd van VETZAVOT blijft gestaag stijgen. Qua voetbal geen enkel probleem. Dat ligt even anders in de kleedkamer. Het omkleden van gewoon naar sporttenue gaat nog redelijk. Het uittrekken van de sportkleding voordat de douche wordt betreden gaat al iets minder. Ook deze avond stond er weer een VETZAVOTTER half gekleed te douchen! Niet zo’n probleem voor de persoon in kwestie! Maar, wat daarna komt! Dat geeft steeds meer problemen. Doordat het afdrogen niet al te nauwkeurig wordt gedaan, gaat het aankleden daarna steeds meer problemen geven. Gelukkig zijn de VETZAVOTTERS zeer sociaal. Dus hier en daar wordt een helpende hand toegestoken, zodat we nog even wachten met een aanvraag voor thuiszorg.

NAZIT.

De sporthal gaat steeds duurzamer! Na afloop krijgen de sporters steeds minder tijd toebedeeld om zich te douchen en te kleden. Dit geeft voor de iets oudere gebruikers van de sporthal enig ongerief. Na afloop gingen deze keer de lichten in de hal en de kleedkamers zo vroeg uit dat een viertal VETZAVOTTERS in het pikkedonker hun spulletjes bij elkaar moesten rapen. Was de aanwezigheid van de voorzitter van OEVERZWALUWEN afdeling voetbal hieraan debet??

VERJAARDAGEN/JUBILEA.

Komende week geen jubilarissen! Dus, portemonnee mee, GEEN gratis bier !!!!!!!!!

SPREUK VAN DE WEEK.

Alles doen is wat je kunt, is al wat je kunt doen!                                                                                                                 ©jt