Verenigingen & Stichtingen
 

C U R S U S J E U G D Z E I L E N 2016

Watersportvereniging  DE FLUESSEN in Koudum organiseert ook dit jaar een cursus  optimist zeilen  voor kinderen van 8 t/m 12 jaar uit de Zuidwesthoek.

De cursus vindt plaats op vier donderdag-avonden in juni op de Kuilart in Koudum.

Het inschrijfgeld bedraagt € 25,00 per cursist voor 4 avonden.

De eerste les start op donderdag  2 juni en vervolgens op 9, 16 en 23 juni 2016.

De indeling is als volgt: 1e lesuur is van 18.00  -  19.00                                                                        2e lesuur is van 19.15  -  20.15

 

De cursist moet zelf zorgen voor een zwemvest en die verplicht dragen tijdens de cursus en in het bezit zijn van zwemdiploma A en B.

 

Opgave is mogelijk  TOT UITERLIJK 30 MEI 2016  bij het secretariaat

Tussen 18.00 en 20.30 uur.  Tel.nr.: 0514 – 52 22 51

Met de voorkeur voor een bepaald lesuur wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.

Per lesuur kunnen 12 cursisten deelnemen,  geef je dus snel op, vol is vol.

Haven Koudum     Jeugdzeilen  Skûtsjesilen    Cursussen   De Fluessen