Verenigingen & Stichtingen
 

Cursussen

W.S.V. De Fluessen verzorgt al meer dan vijftien jaar met veel succes opleidingen  voor de recreatievaart.
De cursussen worden verzorgd door gekwalificeerde  docenten, met een lange staat van dienst in het zeevaartonderwijs.
Door de unieke examengerichte lesmethode en gebruik makend van de nieuwste didactische werkvormen is het slagingspercentage van meer dan 95 % buitengewoon hoog.

Volgens onafhankelijk onderzoek scoren wij daarmee het hoogst in heel Nederland. Dit betekent maximaal resultaat voor onze cursisten.

De cursussen starten in september en  januari en de cursusavonden zijn zodanig gepland dat de laatste lesavond steeds vlak voor de examendatum valt. U zit dan op de piek van het kennis niveau en aan slagen valt bijna niet meer te ontkomen.

De volgende cursussen worden door ons aangeboden:

Vaarbewijs I

Het klein vaarbewijs is verplicht voor het varen met boterboten sneller dan 20 km/uur en jachten groter dan 15 meter.

Geldt voor alle binnenwateren in Nederland met uitzondering van IJsselmeer, Eems, Dollard, Waddenzee en Zeeuwse stromen.

Vaarbewijs I A

De aanvulling op klein Vaarbewijs I om in bezit te komen van Vaarbewijs II.

Vaarbewijs II

Dezelfde  eisen als onder Vaarbewijs I, echter nu  geldig voor alle Nederlandse binnenwateren, dus ook voor de ruime wateren zoals: Westerschelde, IJsselmeer, Waddenzee, Eems en Dollart.

Marifonie

Het basiscertificaat is verplicht voor iedereen die een marifoon aan boord heeft.

Module GMDSS

Het certificaat GMDSS ( Marcom B ) heeft u nodig om gebruik te mogen maken van een DSC marifoon anders dan klasse C, met hoog vermogen te zenden ( 25 Watt), een Epirp te registreren of Inmarsat C aan  boord te mogen gebruiken.

Theoretische Kust Navigatie ( TKN)

Deze cursus is voor iedereen een must die de Noordzee en de Oceaan tot hun vaargebied rekenen. U leert door middel van zeekaarten bestekken te maken, een gegist bestek bijhouden, het werken met GPS enz.

Voor nadere informatie zoals o.a.startdata van  cursussen , lesgeld en andere prangende vragen, graag een telefoontje naar Bertus Stallmann tel: 0514- 522637 (na 1800 uur) of  een mailtje naar: Sinneskyn@bigfoot.com  en u krijgt omgaand antwoord!!!